Reis ve Reisçiler

Erdoğan’ın son birkaç aydır uygulattırdığı ilginç kararlar, ekonomik krizi şoka uğrattı.

Türk lirası hayli değer kaybetti, enflasyon fırladı.

Erdoğan’ın ekonomik saplantısının doktrini olan; “Faiz sebep, enflasyon netice” tezi, uygulamada tersinden doğrulandı: Enflasyon oranının çok altına düşürülen faiz, çok yüksek enflasyona neden oldu. Hayat pahalılığı kısa sürede inanılmaz boyutlara ulaştı.

Uzmanlar ise ekonominin bu yıl içinde ekonomimin durma riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyorlar; resesyon ise mukadder görünüyor.

Artık en fanatik Reisçi bile ekonominin bu haline bakarak kriz yok diyebilir mi?

Kriz büyük olmasına büyük de, ama krizin ilerde doğuracağı siyasi gelişmler daha büyük olacak. Çünkü, Reisçi tabanda ekonomik krizle birlikte artan milliyetçi duygular ve Kürt halkına yönelik biriken ırkçı kin daha çok kabarmakta.

Özünü sınıfsal sorunun oluşturduğu bu tür dışa vurumlar, Erdoğan’a seçim için fırsatlar sunmakta.

Seçimi kazanamayacağını anlayan Erdoğan’ın, ekonomik krizle, kendi tabanında yarattığı ırkçı duygular bir umut da olsa, seçim için Erdoğan’a güç vermekte.

Ülkenin acı gerçeğiyle, Reisçilerin inandığı reçete aynı.

Reisçilerin her defasında kendilerini ve Reislerini savundukları gerekçeler ise hep aynı.

Kısaca özetlersek:
Ülkede kriz var ama bu AKP’nin suçu değil. Dış güçlerin ve onların ülke içindeki uzantılarının ülkede yarattıkları krizdir.

Ekonomik kriz sadece ülkemiz çapında değil, dünya genelinde yaşanılan bir sorundur.

Bir diğer savunma ise, bizim dolarla işimiz olmaz. Dolar istediği kadar yükselip, alçalsın.

Reisçilerin buna benzer gerekçelerini uzatmak mümkün. Nesnellikten uzak ve tamamen duygusal olan bu argümanlar, Reisçi tabanın içinde bulunduğu cahilliği çok iyi özetleyen savunmalar.

Şüphesiz iktidar medyası tarafından Reisçi kitleye servis edilen bu tür iddialar, Reisçi tabanın doğal olarak bu yalanları kabul etmelerine neden oluyor.

Reis’in sevilmesi için ve ona oy verilmesi için bu yöntem, Reis’e lazım.

Erdoğan’ın duygusal egemenliği altında olan bu kesim, Erdoğan iktidarının yıllardır konsolide etmek istediği toplumun, ele geçirilmiş kesimi.

Erdoğan’ın lideri olduğu AKP iktidarı bu muhafazakar kitlenin, yaşadığı sınıfsal mağlubiyeti; milliyetçiliğe transfer etmeyi başardı.

Transfer edilen bu kitle Erdoğan’la ülkenin tek sahibi olma duygusunu ortak paylaşıyorlar.

Erdoğan tarafından Reisçilik tabanı bu şekilde var edildi.

Türk lirası değer kaybına uğrarken, işsizlik ve yoksulluk artarken, Reis ve Reisçiler ise, tersinden doğrulanan gerçeklerle kalkınmış bir Türkiye’nin sevincini yaşayarak, Kürtlere olan nefretlerini ırkçılıkla sürdürmeye devam ediyorlar.

Heybet AKDOĞAN
Latest posts by Heybet AKDOĞAN (see all)