Orman alanında yapılaşmanın yolu açıldı

‘Kamu yararı’ görülen veya ‘zorunlu’ hallerde orman alanlarında yapılaşmaya izin verilebilecek. Orman Kanunu kapsamındaki alanlarda yapı iznine yönelik değişiklik Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer aldı.

Buna göre, ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde şu yapılara izin verilebilir: Liman geri hizmet alanı, havaalanı, demiryolu, teleferik hattı, tünel gibi ulaşım tesisleri, savunma ve güvenlik tesisleri, enerji üretim santralleri, radyo-televizyon verici istasyonu ve antenleri, baz istasyonları, petrol ve doğalgaz boru hattı, ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama, işletilme ve yeraltı doğalgaz depolanmasına ilişkin tesisler, aile sağlığı merkezi, hastane gibi sağlık tesisleri, ilk, orta, lise ve dini eğitim tesisi ile dini eğitim tesisine bağlı uygulama maksatlı ibadethane tesisi gibi eğitim tesisleri, ceza infaz kurumu tesisleri ve bunlarla ilgili yer, bina ve tesisleri.

Yine aynı yönetmelik kapsamında, sağlık, eğitim, spor, adli hizmet ve ceza infaz kurumu tesisleri için genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idarelerine izin verilebilecek. Kamu özel iş birliği modeli çerçevesinde yapılacak sağlık ve eğitim tesislerinde ilgili bakanlıkların talebi üzerine yüklenici adına üst hakkı tesis edilebilecek.

Lisanssız elektrik üretim tesisleri ve lisanslı güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerine orman sayılan alanlarda izin verilmeyecek. Ancak bu madde kapsamında ve turizm maksadıyla izin verilen bina ve tesislerin çatı ve cepheleri ile baraj ve gölet rezervuar alanları üzerinde ve rezervuarlı veya regülatörlü hidroelektrik üretim tesisleri sahaları kapsamındaki su yüzeylerine kurulan enerji üretim tesislerine izin verilebilecek.

Yönetmelikte şu ifade de yer aldı: “Uygun görülen taleplere 24 aya kadar ön izin verilebilir. Kesin izin süresi ise 49 yılı geçemeyecek. Kesin izin süresi sonunda izin maksat ve şartlarına uygun olarak faaliyet gösteren izin sahibinin talep etmesi halinde bu süre 99 yıla kadar uzatılabilecek.”

Yaz aylarında başta güney illerinde olmak üzere 15’i büyük toplam 299 orman yangınından sonra vatandaşların en büyük endişesi yanan yerlerin yapılaşmaya açılma ihtimali olmuştu. Başta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olmak üzere, AKP ve hükümet yetkilileri buraların tekrar ağaçlandıracağına söz vermişti.

Bunun birlikte 28 Temmuz’da Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren ‘Turizmi Teşvik Kanunu’ orman ve kıyıların yağmalanmasının önünü açmıştı.