Avrasya Tüneli İçin 5,4 Milyar TL’lik Ödeme: Tünel Yurttaşın Cebinden Geçti

Avrasya Tüneli, İstanbul’un iki yakasını birleştiren ve 2016 yılında hizmete açılan bir alt geçit. Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen bu proje, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmayı ve ulaşım süresini kısaltmayı amaçlıyor. Ancak, tünelin maliyeti ve işletme süreci, kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.

Son haberlere göre, Avrasya Tüneli için devletin kasasından 5,4 milyar TL’lik bir ödeme yapıldı. Bu ödeme, araç geçiş garantileri ve fiyat farkı düzenlemesi nedeniyle tüneli işleten şirkete yapılan ödemeleri kapsamakta. Söz konusu ödeme, tünelin beklenen araç geçiş sayısına ulaşamaması nedeniyle gerçekleşmişti. Bu durum, projenin ekonomik sürdürülebilirliği ve kamu yararı açısından soru işaretleri yaratmaktadır.

Yap-İşlet-Devret modeli, özel sektörün kamu hizmetlerine katılımını sağlayan bir finansman yöntemi. Bu modelde, özel sektör projeyi finanse eder, inşa eder ve belirli bir süre işletir. Karşılığında, devlet belirli garantiler sunar. Ancak, Avrasya Tüneli örneğinde olduğu gibi, garanti edilen geçiş sayısına ulaşılamadığında, devletin ek mali yükümlülükler üstlenmesi gerekebilir.

Bu durum, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve şeffaflık ilkeleri açısından eleştirilere neden olmakta. Ayrıca, bu tür projelerin planlanması ve uygulanması sırasında, risk değerlendirmelerinin ve maliyet-fayda analizlerinin yeterince yapılmadığı iddiaları da gündeme gelmektedir.