Murat Yetkin: Özel, Deniz Gezmişlerin Anmasında: 6 Mayıs CHP İçin Dönüm Noktasıydı

Türkiye’nin modern tarihinde, 6 Mayıs 1972 tarihi, derin bir toplumsal ve siyasi yara olarak anılır. Bu tarih, üç genç devrimci Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilmesiyle, Türkiye’deki sol hareketler için bir travma, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) için ise bir dönüşüm anı olarak kaydedilmiştir.

Gazeteci-yazar Murat Yetkin’in kaleminden çıkan ve CHP lideri Özgür Özel’in anma törenine katılımını ele alan makale, bu tarihin önemini ve etkilerini detaylı bir şekilde irdeliyor.

12 Mart 1971 askeri darbesinin ardından CHP içinde yaşanan çatlaklar, partinin geleceğini şekillendiren olaylar zincirinin başlangıcı olmuştur. İsmet İnönü’nün, Nihat Erim’in CHP’den ayrılarak askeri yönetimin desteklediği hükümete başbakan olmasına izin vermesi, Bülent Ecevit’in şiddetli muhalefeti ve sonrasında genel sekreterlikten istifasıyla sonuçlanmıştır. Bu durum, parti içindeki mevcut güç dengelerini değiştirmiş ve Ecevit’in liderliğindeki “demokratik sol” çizgisinin benimsenmesine yol açmıştır.

Yetkin’in yazısında belirttiği gibi, 6 Mayıs’ın anlamı, sadece CHP’nin dönüşümüyle sınırlı kalmamaktadır. Türkiye’deki sol hareketler için de derin bir yara açan bu tarih, ülkenin siyasi ve toplumsal yapısında kalıcı izler bırakmıştır. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamları, o dönemdeki politik baskıların ve ideolojik çatışmaların bir yansıması olarak görülür. Bu olaylar, Türkiye’nin demokratikleşme sürecindeki zorlukları ve mücadeleleri gözler önüne sermektedir.

Özgür Özel’in anma törenindeki varlığı ve boynundaki Türk ve Filistin bayraklı atkısı, ulusal ve uluslararası dayanışmanın simgesi olarak da değerlendirilebilir. Bu duruş, CHP’nin tarihsel köklerine ve sosyal adalet, özgürlük, eşitlik değerlerine olan bağlılığını göstermektedir.

Yetkin’in analizi, 6 Mayıs’ın, hem acıların hem de umutların hatırlatıcısı olarak hafızalarda yer ettiğini vurgulamaktadır. CHP’nin ve Türkiye’nin geleceği için, geçmişin bu önemli anlarının anlamını ve derslerini anlamak, daha adil ve özgür bir toplum inşa etme yolunda ilerlemek için kritik öneme sahiptir.

Yazının tamamını Yetkin Report‘ta bulabilirsiniz.