Türkiye’de istihdam piyasasının mevcut durumu: Eksik istihdam ve işsizlik

Türkiye ekonomisinde, 2024 yılının başlarında, istihdam piyasasında önemli bir gelişme yaşandı. Euronews Türkçe’nin raporuna göre, eksik istihdam edilenlerin sayısı ilk kez 3 milyonu aştı. Bu durum, dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki farkın açılmasına işaret ediyor ve ekonomik analistler tarafından yakından izleniyor.

Eksik istihdam, istihdam edilen ancak daha fazla çalışmak isteyip de bu imkanı bulamayan bireyleri ifade eder. Bu durum, genellikle ekonomik durgunluk dönemlerinde veya yapısal işsizliğin yüksek olduğu zamanlarda ortaya çıkar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat 2024 itibarıyla işsizlik oranı %8,7 olarak gerçekleşti. Ancak, geniş tanımlı işsizlik oranı, âtıl işgücü dahil edildiğinde %25 seviyelerine ulaşıyor.

Bu durum, Türkiye’deki işgücü piyasasının sadece dar tanımlı işsizlik oranlarıyla değerlendirilemeyeceğini gösteriyor. Eksik istihdamın yüksek olması, tam zamanlı ve kalıcı iş pozisyonlarının yetersizliğine işaret ediyor. Ayrıca, bu durum, ekonominin genel sağlığı hakkında da önemli ipuçları veriyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yapılan bir analize göre, Ocak 2024’te zamana bağlı eksik istihdam 3 milyon 235 bin kişiye ulaştı. Bu rakam, 2014’ten bu yana ilk kez 3 milyon sınırını aştı ve Şubat 2024’te 2 milyon 708 bine geriledi.

Eksik istihdam oranının artması, işgücü piyasasında derinlemesine bir analiz yapılmasının gerekliliğini ortaya koyuyor. İşgücüne katılım oranları, istihdam edilen kişi sayısı ve işsizlik oranları gibi göstergeler, ekonominin mevcut durumunu anlamak için yeterli olmayabilir. Bu nedenle, eksik istihdam gibi daha kapsamlı göstergelerin de dikkate alınması önem taşıyor.

Türkiye’nin istihdam piyasasındaki bu gelişmeler, hükümetin ve politika yapıcıların, işgücü piyasasını canlandırmak ve daha fazla tam zamanlı iş imkanı yaratmak için yeni stratejiler geliştirmesi gerektiğini gösteriyor. Ayrıca, eğitim ve mesleki eğitim programlarının güçlendirilmesi, işgücü piyasasının ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilir.

Türkiye’de eksik istihdamın artışı ve işsizlik oranlarındaki farklılıklar, ekonomik yapıda ve işgücü piyasasında daha derinlemesine reformların yapılmasının gerekliliğini vurguluyor. Bu durum, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve toplumsal refah için kritik bir öneme sahip.

NHY/ Euronews Türkçe, TÜİK, DİSK-AR