AYM’den ‘tek tip elbise’ kararı

AYM, cezaevlerinde tek tip kıyafet zorunluluğu getiren düzenlemeyi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz 2016 askeri kalkışma sonrası “darbe ve örgüt suçlularına” tek tip kıyafet zorunluluğu getiren düzenlemeyi iptal etti. Kararda, düzenlemenin “gereklilik kriterlerini taşımadığı” belirtildi.

Düzenlemenin iptali için yapılan başvuruyu inceleyen AYM, tek tip elbise dayatmasının tutukluların “sembol veya yazı içeren kıyafetlerle duruşma düzenini bozmalarının” engellenmesinin amaçlandığı ancak ulaşılmak istenilen amaç bakımından “gereklilik kriterini taşımadığı” belirtti.

AYM kararında şu ifadelere yer verildi:  “5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda duruşmanın düzen ve disiplininin tesisine yönelik hükümlere yer verilmiştir. Kanun’un 203. maddesinde mahkeme başkanı veya hâkimin duruşmanın düzenini bozan kişiyi savunma hakkının kullanılmasını engellememek koşuluyla salondan çıkarttırabileceği düzenlenmektedir. 204. maddesinde ise sanığın davranışları nedeniyle hazır bulunmasının duruşmanın düzenli olarak yürütülmesini tehlikeye sokacağı anlaşıldığında duruşma salonundan çıkarılacağı ve sanığın duruşmada hazır bulunması dosyanın durumuna göre savunması bakımından zorunlu görülmezse, oturumun yokluğunda sürdürülüp bitirilebileceği belirtilmiştir.

Görüleceği üzere tutuklu veya hükümlünün duruşma düzenini bozmaya yönelik sembol veya yazı içeren kıyafet giymesi durumunda 5271 sayılı Kanun’un 203. ve 204. maddeleri uygulama alanı bulabilecektir. Bu nedenle, belirli kıyafetler giyilmesinin zorunlu kılınması şeklinde sınırlama öngören kuralın ulaşılmak istenilen amaç bakımından gereklilik kriterini taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir.” (MA)