Tunceli’de yapılan yüzey araştırmalarında iki kale yerleşimi ve iki açık hava tapınağı keşfedildi

Tunceli bölgesinde gerçekleştirilen son arkeolojik çalışmalar, bölgenin zengin tarihine yeni bir ışık tuttu. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serkan Erdoğan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Düzgün Çakırca liderliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda, Tunceli’de iki kale yerleşimi ve iki açık hava tapınağı keşfedildi.

Son yayımlanan araştırmalar, günümüz Tunceli il sınırlarının en doğusunda ve neredeyse en batısında yer alan iki açık hava tapınağını konu ediniyor. Doç. Dr. Serkan Erdoğan, keşfedilen kale yerleşimlerinden birinin Hozat-Çemişgezek-Ovacık üçgeninde yer alan Masumu-Pak kalesi, diğerinin ise Nazımiye’nin doğusundaki Peri Çayı kıyısında yer alan Aşağı Harik (Doluca) olduğunu belirtiyor. Bu kale yerleşimlerinin, bilinmeyen bir tapınak tipine ev sahipliği yaptığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar, keşfedilen tapınakların muhtemelen M.Ö. 9.-8. yüzyıllarda Urartu egemenliği döneminde inşa edilmiş olabileceğini düşünüyor. Tapınaklar, oluklara sahip kayalara oyulmuş sunaklar şeklinde bulundu. Ancak, tapınakların yerel tanrılara mı yoksa dönemin bilinen büyük tanrılarına mı adandığı konusu hala netlik kazanmış değil.

Özellikle, Aşağı Harik kalesi ve Tapınağı Moro Sur’un (Kırmızı Yılan) günümüzde de kutsal bir mekan olarak kabul edildiği ve şifa arayanların bu alana ziyaretlerde bulunduğu biliniyor. Doç. Dr. Erdoğan, yılan motifinin coğrafyada olumlu bir motif olduğunu vurgulayarak, Moresur söylencesinin geçmişin otantik yapısını yansıttığını belirtti.

Tunceli bölgesinde yapılan bu önemli keşifler, bölgenin antik dönem tarihine ve kültürel mirasına ilişkin anlayışımızı derinleştirmekte ve bölgenin arkeolojik potansiyelini vurgulamaktadır. (İHA)