Türkiye’de İşsizlik Oranları: TÜİK ve DİSK Verileri Işığında Bir Analiz

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından yayımlanan son verilere göre, Türkiye’deki işsizlik oranları ve ekonomik göstergeler üzerine bir değerlendirme yapmak mümkün. TÜİK’in Mayıs 2024 dönemine ait verilerine göre, işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu düşüş, ekonomideki toparlanma sinyalleri olarak yorumlanabilir.

Öte yandan, DİSK-AR’ın geniş tanımlı işsizlik oranlarına dair raporları, resmi verilerin ötesinde bir tablo çiziyor. Geniş tanımlı işsizlik, mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranının yanı sıra, çalışmak isteyip de iş bulamayan ve bu nedenle iş aramaktan vazgeçmiş kişileri de kapsıyor. DİSK-AR’ın Haziran 2024 raporuna göre, geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 27,2 olarak belirlenmiş. Bu oran, pandemi döneminin üzerinde bir seviyede ve özellikle kadın işsizliğinde daha da yüksek bir orana işaret ediyor.

TÜİK ve DİSK-AR verileri arasındaki bu fark, işsizlik kavramının tanımı ve kapsamı konusunda yaşanan metodolojik farklılıklardan kaynaklanıyor. TÜİK, daha dar bir tanımla, aktif olarak iş arayan ve belirli bir süre içinde iş bulabilecek durumda olan bireyleri işsiz olarak kabul ederken, DİSK-AR geniş tanımlı işsizlik kapsamında, işgücü piyasasından çeşitli nedenlerle dışlanmış bireyleri de dikkate alıyor.

Bu veriler, Türkiye’nin işgücü piyasasının dinamiklerini anlamak adına önemli göstergeler sunuyor. Resmi işsizlik oranlarının yanı sıra geniş tanımlı işsizlik oranları, ekonominin gerçek durumunu ve işgücü piyasasının derinliklerini ortaya koymada kritik bir rol oynuyor. Özellikle genç ve kadın işsizliği oranları, sosyoekonomik politikaların şekillendirilmesinde dikkate alınması gereken önemli faktörler arasında yer alıyor.

NHY / TÜİK, DİSK-AR