Reklamların Şiirsel Dili

Evlerde yaşıyoruz ve yaşamı idame ettirmenin gereği olarak markete gidip öteberi alacağız. İhtiyaçlarımızın giderilmesi için üretilen ürünlerin ihtiyaç gideren özelliğine kullanım değeri diyoruz. Oysa markete gittiğimizde ihtiyaçlarımızı…

Savaş Karşıtı Bir Hicivci: Karel Capek

9 Ocak, Carel Kapek’in doğum günü vesileyle...  (Karel Kapek,  9 Ocak 1890- 25 Aralık 1938) Karel Capek, Türkiye’de son yıllarda tanınmaya başlanan bir yazar. Bir taşra doktoru ve fizikçi bir babanın oğlu olarak dünyaya gelen Capek,…

İşçilere Şarkı

Marx ile Engels, Komünist Manifesto’da bugüne kadarki bütün tarihin özetinin “sınıf mücadeleleri” olduğunu, “sömüren ile sömürülenin, yöneten ile ezilen sınıflar arasındaki karşıtlığın tarihi” olduğunu dile getirmişlerdi.  O günden bugüne…

Karşılaşmanın Olanakları

Hele de pandemi sürecindeki kapanmadan sonra yollara düşüp kentlerden mümkün olduğunca taşranın kucağına attı kimimiz kendini. İnsansız, kalabalıksız, mümkün mertebe doğayla iç içe kaldığımızda, bunun ancak belli bir süre katlanılacak bir…

Eşyanın Dilinden Anlamak

Eşyanın Dilinden Anlamak: Emeğin Değeri ve Anlamı Üzerine Felsefi Bir Tartışma- Matthew Crawford’un kitabı çok ilginç değil elbette ancak çok temel bir meseleyi gündemine almış. Yazarın düşünce buluşlarının kendi hayat deneyimine dayalı…

“Sürükleyici” Sanatın Eleştirisi

Dziga Vertov, sinema izleyicisinin “uyuşmuş” bilincine ulaşabilecek ve hem izleme anında hem de sonrasında etkin bir ruhsal katılımı besleyebilecek yeni bir sinema biçimi yaratmak için, yazınsal ve teatral gelenekleri reddeden bir film…

Doğa Tasarımı

İnsanlar, yapmakta oldukları iş üzerine ancak bu ayrıntılar hatırı sayılır ölçüde biriktiği zaman düşünür, o zaman o işi, o güne dek bilincinde olmadıkları ilkelere göre, yöntemli bir biçimde yapmakta olduklarını keşfederler Bilginin…

Derinlikler Vadisi’nin Karanlıkları

Dürrenmatt’ın farklı eserlerinde izlerini sürdüğü temalardan biri “suç”tur. Kapitalist toplumda suç mutlaka para, güç, dolandırıcılık olgularıyla ilişkili olarak gelişir. İş dünyasının acımasız rekabeti birçok kez cinayete kadar uzanır.…

İştirakuyunculardan Komünistlere Acı Bir Tarih

1908 Meşrutiyet’inden sonra yalnız siyasal rejimde bir dönüşüm yaşanmayıp politik ilgi ve kültürel yönelim de yeni aramaya koyulmuştur. Simgesel başlangıcı 1911 Genç Kalemler dergisine kodlanan Türkçülük-Turancılık akımı, özellikle de asker…

Kapitalist Gerçekçilik Nedir?

Gerçekçilik/realizm, estetik alanda 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir sanat ve düşünce akımıydı. Sanatçının amacı, toplumsalı en iyi yansıtacak şekilde ortaya koymaktı.  Oxford Sözlüğü, realizmi, gerçek olana en yakın olan; temsilin uygunluğu,…