UBS’nin 2024 Küresel Servet Raporu: Türkiye ve Dünya Genelinde Servet Dağılımı ve Gelir Adaletsizliği

İsviçre merkezli finans kuruluşu UBS’nin yayınladığı “2024 Küresel Servet Raporu”, dünya genelinde servet dağılımı ve gelir adaletsizliği konularında dikkat çekici bulgular sunuyor. Rapora göre, 2023 yılında dünya genelinde servet büyümesi, bir önceki yıl yaşanan %3’lük daralmadan toparlanarak %4.2’lik bir artış gösterdi. Bu toparlanma, özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde %4.8 ve Asya-Pasifik (APAC) bölgesinde %4.4’lük bir büyüme ile desteklendi.

Raporda belirtilen en çarpıcı gelişmelerden biri, Türkiye’nin 2023 yılında %157’lik muazzam bir servet artışı yaşaması oldu. Bu oran, Türkiye’yi analiz edilen tüm pazarlar arasında en hızlı büyüyen ülke konumuna taşıdı. Ayrıca, raporun öngörülerine göre, 2028 yılına kadar serveti bir milyon Amerikan dolarının üzerinde olan yetişkin sayısının, analiz edilen 56 pazardan 52’sinde artması ve Tayvan’da %50’lik bir büyüme göstermesi bekleniyor.

Gelir adaletsizliği konusunda ise, rapor, dünya genelinde ortalama servetin medyan servetten önemli ölçüde yüksek olduğunu ve Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, İsviçre, İsrail ve Meksika gibi ülkelerde medyan servetin ortalama servete kıyasla daha güçlü bir büyüme gösterdiğini vurguluyor. Türkiye’de ise, servet eşitsizliği özellikle servet açısından derinleşiyor. En zengin %10’luk kesim toplam servetin %67’sini elinde bulundururken, en fakir %50’lik kesim yalnızca %4’ünü alıyor. En zengin %10’luk dilimin ortalama serveti 263,800 Euroya ulaşırken, en fakir %50’lik kesimin ortalama serveti sadece 2,900 Euro olarak belirlenmiş.

UBS’nin “2024 Küresel Servet Raporu”, servet dağılımı ve gelir adaletsizliği konularında küresel ölçekte önemli bir referans noktası olmaya devam ediyor. Raporda sunulan veriler, hem bireylerin hem de politika yapıcıların, bu kritik konulara dair bilinçlenmelerine ve stratejiler geliştirmelerine yardımcı olacak nitelikte. Servetin daha adil bir şekilde dağıtılması ve gelir adaletsizliğinin azaltılması yönünde atılacak adımlar, sürdürülebilir bir gelecek için hayati önem taşıyor.

NHY / UBS Raporu