Küresel ve Türkiye’de Süper Zenginler: Servet Dağılımındaki Eşitsizlikler

Boston Consulting Group’un (BCG) 2023 Küresel Servet Raporu, dünya genelinde ve Türkiye’de servet dağılımı ve süper zenginlerin durumu hakkında çarpıcı bilgiler sunuyor. Rapor, küresel finansal servetin 2023 yılında yaklaşık %7 artarak 275 trilyon dolara ulaştığını ve önümüzdeki beş yıl içinde 92 trilyon dolarlık finansal servetin yaratılmasının beklendiğini belirtiyor. Bu büyüme, özellikle orta gelirli ülkelerin katkısıyla gerçekleşecek ve 2027 yılına kadar yetişkin başına düşen servetin 110,270 dolar olması, milyoner sayısının 86 milyona, ultra yüksek net değere sahip bireylerin sayısının ise 372,000’e ulaşması öngörülüyor.

Küresel servet dağılımına bakıldığında, servetin büyük bir kısmının belirli ülkelerde yoğunlaştığı görülüyor. BCG’nin raporuna göre, süper zenginlerin serveti dünya genelindeki eşitsizliği belirginleştiriyor. Örneğin, ABD, Çin ve Almanya gibi büyük ekonomiler, küresel servetin önemli bir kısmını elinde bulunduruyor. ABD, 26 bin süper zengin ile ilk sırada yer alırken, Çin 8 bin 300 süper zengin ile ikinci ve Almanya 3 bin 300 süper zengin ile üçüncü sırada bulunuyor. Bu üç ülke, servetin %23’üne sahip ve bu durum küresel servet eşitsizliğinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Türkiye’de Servet Dağılımı ve Süper Zenginler

Türkiye’de de servet dağılımı dikkat çekici bir şekilde eşitsiz. BCG raporuna göre, Türkiye’deki en zengin %20’lik kesim, toplam gelirin %49.8’ini elde ediyor. Forbes tarafından yayınlanan verilere göre, Türkiye’deki en zengin bireylerin net serveti, 2023 yılı itibarıyla milyarlarca dolar seviyesinde. Örneğin, Murat Ülker’in net serveti 5.4 milyar dolar olarak tahmin edilirken, diğer zengin iş insanları ve aileleri de milyar dolarlık servetlerle listelerde yer alıyor.

Gelir dağılımındaki bu eşitsizlik, Türkiye’deki hanehalkı kullanılabilir gelirine de yansıyor. 2023 yılında, en zengin %20’lik kesimin ortalama geliri yaklaşık 417,500 Türk lirası iken, en fakir %20’lik kesimin geliri 45,400 Türk lirası olarak belirlenmiş. Bu veriler, gelir dağılımındaki uçurumun genişlediğini ve ekonomik eşitsizliklerin derinleştiğini gösteriyor.

Küresel Servet Yönetimi ve Geleceğe Yönelik Beklentiler

BCG raporu, küresel servet yönetimi sektörünün karşı karşıya olduğu zorluklara çözüm bulmak için sekiz inisiyatif öneriyor. Servetin daha eşit bir şekilde dağılımı, sosyal adaletin sağlanması ve ekonomik istikrarın korunması açısından kritik bir öneme sahip. Küresel servetin geleceği, sadece zengin ülkelerin veya bireylerin değil, tüm dünya nüfusunun refahını artıracak şekilde yönlendirilmeli. Bu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak ve daha adil bir dünya yaratmak için elzemdir.

BCG raporu, servetin daha adil bir şekilde dağıtılması ve ekonomik fırsatların genişletilmesi için stratejik planlama ve politika geliştirme ihtiyacına işaret ediyor. Küresel çapta servetin belirli ülkelerde ve kişilerde yoğunlaşması, ekonomik eşitsizlikleri artırıyor ve sosyal adaleti tehdit ediyor.


[^1]: Boston Consulting Group 2023 Küresel Servet Raporu
[^2]: Forbes Türkiye Zenginler Listesi 2023
[^3]: Türkiye Hanehalkı Kullanılabilir Gelir İstatistikleri 2023