Bafa Gölü’nün Kuraklık ve Kirlilikle Mücadelesi

Bafa Gölü, Türkiye’nin en büyük doğal göllerinden biri olarak, hem biyolojik çeşitliliği hem de kültürel mirası ile önemli bir ekolojik ve tarihi bölgeyi temsil etmektedir. Ancak son yıllarda, Bafa Gölü ciddi bir kuraklık ve kirlilik tehdidi altında kalmıştır. Büyük Menderes Nehri’nin azalan akışı ve çevresel faktörler, gölün ekosistemini olumsuz yönde etkilemiş, su seviyesinin düşmesine ve kirlilik oranlarının artmasına neden olmuştur.

1985 yılında, Serçin Köyü’nü korumak amacıyla yapılan bir set, nehrin göle akışını sınırlamış ve bu durum gölün beslenme dengesini bozmuştur. Sonuç olarak, göldeki su kalitesi düşmüş ve ağır metallerin birikimi artmıştır. Ni, Cd, Cr, Cu ve Fe gibi ağır metallerin göldeki konsantrasyonları, belirli kirlilik kriter seviyelerini aşarak, göl ekosistemi için ciddi riskler oluşturmaktadır.

Bafa Gölü’nün bu durumu, hem yerel halkın geçim kaynaklarına hem de bölgedeki biyolojik çeşitliliğe zarar vermektedir. Özellikle, göl çevresinde yoğun olarak gerçekleştirilen balıkçılık faaliyetleri, kirlilikten doğrudan etkilenmektedir. Ağır metallerin canlı organizmalarda birikimi, insan sağlığı için de endişe verici bir durum oluşturabilir.

Yapılan araştırmalar, gölün su ve sediment kalitesinin iyileştirilmesi için acil önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir. Büyük Menderes Havzası Yönetim Planı kapsamında, gölün su kalitesinin ağır metaller bakımından iyileştirilmesi için ilave tedbirlerin alınması önerilmektedir.

Ancak, son zamanlarda yağan yağmurlar, göl için bir umut ışığı olmuştur. Yağışlarla birlikte gölün su seviyesi yükselmeye başlamış ve göl, eski günlerine dönmeye başlamıştır. Bu durum, gölün kendini yenileyebilme kapasitesini ve doğal dengesini koruma potansiyelini göstermektedir.