Küstahlık!

İktidar olmak küstah olmayı mı gerektiriyor bilmiyorum ama yaşanan küstahlığa seyirci kalmak fena halde canımı yakıyor. Ama yaşadığımız dönem küstah, cahil ve sokak ağzı elitizmi ile köşe başlarını tutanlarla dolu. Ne yazık ki bu yeni jenerasyon tarihten hiç ders çıkarmamış sanki. Çünkü daha önce elitist anlayıştan en çok kendilerinin mağdur olduğunu söylüyorlar durmadan. Mağdur edebiyatı kuşatmış her yeri.

Kim bilir belki de zamanın ruhuna uygun davranıyorlardır da ben anlamıyorumdur. Doğudan batıya yaşanan göç içinde kendilerine tanınan imtiyazları sonuna kadar kullanmak istiyorlar. Kullanın Elbette ama kendinizi ve nereden geldiğinizi unutmadan.

Gel de gülme, hep aynı hikaye; ötekilerin bir zamanlar onları ötekileştirdiği dil ile salya akıtıyorlar şimdi. Kimden intikam alıyorlar ya da aldıklarını sanıyorlar bilmiyorum açıkçası. Unutmayın ki iktidarda olmak, iktidar olmak bir lütuf değildir. Köşe başları ise kimsenin tapulu malı değildir.

Elbette yılların getirdiği öteki olma sendromu ile başa çıkmaya çalışan bu kesim iktidar olunca küstah ve savurgan olmayı kendileri için hak olarak görüyorlar. Bu durum onların aşağılık komplekslerine belli bir yere  kadar iyi gelebilir. Ama zaman göstermiştir ki insan olma savaşından uzaklaşanlar için bu sadece geçici bir çözüm olmaktan öteye gitmiyor.

Yıllarca Cumhuriyet ve değerlerine fırsat buldukça saldıran laikliği ve sekülerizmi şeytanlaştıran, laik ve seküler yaşam tarzını elitist bir yaşam tarzı olarak eleştirenler sahi nerede kaldı “mütevazılığınız?” eleştirdiğiniz elististlerin tahtını ele geçirdiğiniz için mi haklarını arayanlara “bunlar bitlendiyse, zehirli gaz sıkın” diyen dilinizin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız söyleyeyim bu diliniz küstah, savurgan, cahil ve sokak ağzı! Sizler bu söylemle elitist olacağınızı ve karşıtlarınıza benzemeye çalışarak intikam alacağınızı düşünüyorsanız fena halde faka bastınız demek. Çünkü küstah, cahil ve kullandığınız lümpen dille ancak cehennem zebanileri karşısında elitist olursunuz.

Dünyaya bakmak hiç mi aklınıza gelmiyor? Hem şunu da un unutmayım bugün dünyada esen rüzgar milliyetçi ve fundemantal bir rüzgar olabilir ve siz de o rüzgarın keyfini çıkarmak isteyebilir ve yıllarca şeytanlaştırdığınız seküler yaşamı kendi lügatınıza çevirmiş olabilirsiniz ama unutmayı ki ne imparatorluklar ne diktatörlükler ne krallıklar yerle yeksan oldu.

Onun için size önerim dönüp şöyle bir silkelenmeniz ve bir zamanlar sizleri şeytanlaştıranlar gibi olmamanız.

Çünkü her şey bittiğinde geriye kalan sadece yaratılan kültürdür. İktidarlar elbette bir gün biter. Zamanın ruhu değişir Antik Çağ’ı, Orta Çağ’ı, Rönesans’ı, Aydınlanma Çağı’nı bilirsiniz ya da bildiğinizi varsayıyorum. 68’leri de bilirsiniz yani cinsel devrimi ve şimdi geldiğimiz yeri. Unutmayın ki elitizm daha öncekileri nasıl tarumar ettiyse sizi de  tarumar edecek bunu tahmin etmek için müneccim olmaya da kahin olmaya da gerek yok. Sadece tarihsel hafızaya bakmak yeterli.

Sonuç olarak ruhunu işlediğiniz insanlar ya da padişahlık kültürü sizi mütevazı olmaktan uzaklaştırıyor sizleri küstah, bencil ve maganda yapıyor…

Varın gerisini siz düşünün Kant’ın deyimi ile “kendi aklınızı başkasının vesayetine verdiğiniz sürece ve kendi aklınızı kullanma c esareti göstermediğiniz sürece” sizin elitizminiz de sizden öncekilerden farklı olmayacak…

Cennet BİLEK
Latest posts by Cennet BİLEK (see all)