Kişisel Gelişim ve Yaşam Koçluğu Tezgâhının, Tehlikeli ve Kirli Gerçekliği

Bu yazımda 21’inci Yüzyıl’ın çaresiz insanını, sanki kurtarıyormuş gibi gözükürken dibe çekip; olduğundan daha cahil, mutsuz ve özgüvensiz hale getiren “kişisel gelişim” teranesinden ve o teranenin, “yaşam koçu” adı verilen boş beleş teranecilerinden bahsedeceğim.

Kişisel gelişim, doğduğumuz andan başlayan bir süreçler bütünüdür.

İnsanın kişiliği uzun soluklu okumaların, biriktirdiği bilgilerin, edindiği tecrübelerin, emek harcayarak elde ettiği başarıların, ders çıkardığı başarısızlıkların, olgunlaştığı kayıpların, hak ettiği kazanımların, lâyık olduğu ödüllerin ve cezaların, acıların, yoklukların, hataların, sevinçlerin, mutlulukların ve diğer insan hallerinin oluşturduğu yaşama harmanının zamana yayılarak özümsenmesi ile gelişir.

Kendini geliştirmek için hiçbir çaba göstermeden ve risk almadan ot gibi yaşamış; kitap okumadan ya da kendini başka kadim kaynaklarla olgunlaştırmadan, dolayısıyla da yaşamı ve yaşadıklarını doğru algılayıp zihninde yerli yerine oturtamadan büyümüş; yahut da hayatın kendini geliştirme fırsatları sunmadığı arayış içindeki insanların kafalarına, kifayetsiz muhteris yaşam koçları tarafından sokuşturulan bomboş “kişisel gelişim” söylemleriyle ancak bencil bir vahşi kapitalist ya da koskocaman bir hayal kırıklığı olunur.

Bu noktada bir parantez açarak, sıklıkla kullandığım “kifayetsiz muhteris” ifadesini tam anlamıyla açıklamak istiyorum. Bu kavram çok iyi algılanmalıdır; çünkü yurdum insanının genelini, bundan daha doğru tanımlayan başka bir ifade yoktur.

“Kifayet”, Türk Dil Kurumu’nda “yeterli miktarda olma, kâfi gelme, bir işi yapabilecek yeteneğe sahip bulunma, yeterlilik, liyakat” şeklinde tanımlanmakta; “muhteris” sözcüğü için ise, “aç gözlü, hırslı, kanaat etmeyen kişi” ifadeleri kullanılmaktadır.

“Kifayetsiz muhteris” de bu bağlamda, “bir işi yapabilmek için gereken hiçbir yeterliliği, yeteneği, donanımı, liyâkati bulunmadığı halde o işin kendisinin olması ya da o işle anılmak için hiçbir etik, erdem, hak, hukuk sınırı tanımadan her şeyi yapabilecek olan açgözlü kişi” demektir.

Bu kısa parantez bilgiyi konumuza bağlayacak olursak; hiçbir ciddî akademik eğitimleri, altyapıları ve bilgi birikimleri bulunmadan aldıkları üç-beş uyduruk seminerle kendilerine “yaşam koçu” payesi vererek ortalığa düşüp, insanlara “nasıl düşünmeleri ve yaşamaları gerektiğini” dikte etme cüretine yeltenen kifayetsiz muhterisler, dünyanın her yerindeki niteliksiz insan yığınlarını başarıya ve mutluluğa kavuşturmak ayağına söğüşlemek için gözlerine kestirmiş olan, asrın dolandırıcılardır.

Oysaki onlar gibi başarılı olmak için yaşam koçlarına koşan kişilerin imrendiği sanatçıların, yazarların; düşünce, bilim, eğitim ya da iş insanlarının hiçbiri herhangi bir kişisel gelişim tezgâhından geçmemiştir. Halihazırdakiler de bundan sonrakiler de böylesi bir dangalaklığa yeltenmeyeceklerdir.

Birazcık farkındalığı olan insanlar, kişisel gelişim soytarılığına dolandırıcılık; bu soytarılığı, “kestirmeden aşkınlaşma ve başarıya ulaşma yolu” gibi pazarlayarak türlü türlü çıkarlar ve ucuz popülariteler elde eden sözde kişisel gelişimcilere de dolandırıcı gözüyle bakarlar.

Eskilerin, “Bir insana olmadan oldun demek, onu olacağından da ettirir,” diye bir sözü vardır. İşte bu çöpler ve çöpçüler, özünde insanlara bu büyük kötülüğü yaparlar.

Tamamen ticarî hesaplarla kurgulanmış olan bu kokuşmuş sektörün ürünü olan kitaplar, vaktinde gerçek kitaplar okuyup özümseyerek oturttukları gerçek bir kişisel gelişim sağlayamamış kişilere, realitede hiçbir getirisi bulunmayan hap gibi reçeteler sunarak; onlar için, asıl peşinde koşmaları gereken gerçek bilginin yerini alırlar.

İnsanlara, “Ne ekersen onu biçersin, aklından ne geçiyorsa osun, evrenden neyi çağırırsan onu alırsın, ağzından ne çıkarsa o olursun, hayattaki tek önemli kişi sensin,” vs gibi ucuz ucuz cümlelerle, kendilerinde bir farkındalık ve derinlik kapısı açtıklarını zannettirerek, hakiki farkındalıklar edinme yollarından uzaklaştırırlar.

Cahil cesaretinin en tipik örneği olan yaşam koçu sıfatlı şarlatanlar, birkaç tane mostralık başarı öyküsünü “mucizeler yarattığı” yalanıyla allayıp pullayarak dayadıkları moktan öğretilerine örnek göstererek beynini yıkadıkları kurbanlarını yeterince söğüşledikten sonra, “Oldun artık sen!” diye başarıdan başarıya, mutluluktan mutluluğa koşmaları için piyasaya sürerek, olacaklarından da ederler.

Sonuç ise -istisnalar hariç- geneli için büyük bir hüsran, hatta yıkım olur.

Bu rezil benmerkezci öğretiyi tam bir vahşi kapitalist olabilmek için içselleştirebilen birkaç istisnaî şahıs, insanî değerlerinin çoğunu kaybederek, görece bir başarıya ulaşsa bile; kendilerini bir yaşam koçuna teslim eden kişilerin çoğu, o şarlatanın “hayattaki tüm başarıların da başarısızlıkların da mutluluğun da mutsuzluğun da tek sorumlusunun insanın kendisi olduğuna” dair son derece tehlikeli ve yanlış empozeleri nedeniyle, özgüvenlerini tamamen yitirmiş olarak çıkarlar bu tezgâhtan…

Evren ve varoluş algıları çarpılır. Şu korkunç yaşama kurgusunda pek az kazanım, bireyin kapasitesine ve düşünme biçimine bağlı olduğu için, yaşam koçu denilen sahtekârların tehlikeli beyin yıkamaları nedeniyle çarpıklaşan algıları onları, başarısızlıklarının tek sorumlusu olarak görmeye başladıkları kendilerinden nefret etmeye kadar götürür.

Çünkü insan psikolojisi, başarısızlıkların ve mutsuzlukların çoğunun altında yatan travmalar uzman psikologlar ve psikiyatrlar tarafından dahi çok uzun soluklu ve bilimsel dokunuşlarla bile çözülmesi çok zor olan olgularken; ruhlara bir kasabın cerrahlık yapması gibi müdahale etme haddinde bulunan şuursuz yaşam koçları, o çaresiz ruhları paramparça edip bırakırlar.

Hatta, uzmanlar tarafından, diplomalı psikologların bile kişilere “pozitif psikoloji eğitimi” almadan yönlendirmede bulunmalarının çok riskli olarak görüldüğü bir gerçeklikte, üç günlük seminerlerin sonucunda kasaplık ruhsatı alır gibi aldıkları yaşam koçluğu sertifikalarıyla boşluktaki insanlara nasıl yaşamaları gerektiğini anlatan zırcahillerin, benim kurban diye tabir ettiğim müşterilerinin çoğunda elde ettikleri sonucun ağırlıklı olarak depresyon ve hatta kimilerinde intihar olduğu tespit edilmiştir.

Ne var ki aklı başında bilim insanlarının bütün uyarılarına rağmen bu kirli karanlık rant çarkına hiçbir müdahalede bulunulmamakta; sektöre ve sektörün pıtrak gibi türeyen birbirinden cahil laf ebesi soytarılarına gösterilen ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü kestirmeden başarıya ve mutluluğa ulaşma arzusundaki niteliksiz, olanaksız ya da travmatize insan yığınları büyüdükçe, söz konusu simülatif umut ticareti kapısına duyulan ihtiyaç da büyümektedir.

Aslında işkenceyi uzattığı için kötülüklerin en büyüğü olan umut fakirin, cahilin, çaresizin, mutsuzun, aptalın tek dayanağıdır ve dahi onun ticareti kadar kârlı başka hiçbir şey yoktur. Çünkü sermayesi bedavadır.

İnsanlık tarihinin başından beri maddî veya manevî güç, çıkar ya da kolay popülariteler elde etmek peşinde olan herkes, yitik kitlelerin sığ algısına oynayıp onlara umut satmıştır. Günümüzün vebalarından biri olan “kişisel gelişim” sektörü de bu kirli ticaretin en kitlesel, fos ve hatta tehlikeli olanıdır.

Her kim ki size dizi dizi kişisel gelişim çöpleriyle ve balya balya Doğan Kitap ıvır zıvırlarıyla dolu beş para etmez kitaplığının önünde süzüle süzüle poz verip; mütemadiyen “nasıl hissetmeniz, nasıl düşünmeniz, nasıl davranmanız gerektiği” konusunda ahkâmlar kesiyor; hayatta başınıza gelecek her şeyin sorumlusunun kendiniz olduğunuz ve de dünyada sizden daha önemli hiçbir şey olmadığı mavalını okuyorsa; biliniz ki o kendini bilmez kişi, tepesinden insanlara akıl verme cüretinde bulunduğu kof dağını müthiş bir cehaletten ve kurnazlıktan inşa etmiş olan bir zübüktür.

Kılavuzu zübük olanın da burnu boktan kurtulmaz.

Yani ki siz siz olunuz, abuk sabuk kişisel gelişim kitaplarına ve hepsi birer şarlatan olan sözde kişisel gelişimci yaşam koçlarının ucuz söylemlerine asla itibar etmeyiniz.

İtibar edeceğiniz şey, hiçbirinde “Ne ekersen onu biçersin, evrenden neyi çağırırsan sana onu verir, aklından ve ağzından ne çıkıyorsa osun, olumlu düşün olumlu olsun, sen hayatın merkezisin,” gibi boktan vecizeler bulamayacağınız gerçek kitaplar; Dostoyevski, Zweig, Cieron, Ursula K le Guin, Bilge Karasu, Pessoa, Caraco gibi saymakla bitiremeyeceğim ufuk açan yazarlar olsun.

“Ne ekersen onu biçersin” tarzındaki uhrevî sözleri ancak Mevlana gibi tasavvufçularda bulursunuz; ki hem ateist, deist, Marksist vs geçinip hem de “şu vahşi sömürü düzeninde ne ekersen onu biçeceğine, başına gelen her şeyin sorumlusunun kendin olduğuna,” inanan bir muhalif olmak, dangalaklığın daniskasıdır.

Gerçek potansiyelinizi ortaya çıkarmak istiyorsanız öncelikle kendinizi hakiki bilgiyle donatmalı, gerçekleri tokat gibi çarpan karanlık kitaplarla derinleşmeli, sonra da kalbinizin ve cesaretinizin kapılarını ardına kadar açarak, doludizgin yaşamaya koyulmalısınız.

Her kim ki aldığı üç kuruşluk yaşam koçluğu kurslarıyla kendine “okumadan âlim olmuş ulu bilge” payesi biçip size, “İlle de denge!” ya da “Mantık!” diye parmak sallayarak vasatlığı yüceltiyor; “Hayatın merkezi sensin!” diyerek bencilliğe yöneltiyor; “Ne ekersen onu biçersin!” diye buyurarak vahşi kapitalist sistemin bütün suçlarını aklayıp, bütün acılarınızın, başarısızlıklarınızın ve mutsuzluklarınızın suçunu size yüklüyorsa, o şarlatandan ardınıza bakmadan uzaklaşınız.

Çünkü size sadece sizi söğüşlemek maksadıyla yaklaşmış olan o dolandırıcı, sizin var olan potansiyelinizi de öğütecek, hatta eskisinden daha kör kuyulara düşürecek olan kifayetsiz muhteris bir sistem aparatıdır.

Şu dünyada bütün büyük şeyleri, Einstein gibi dengesizler icat etmiş; bütün büyük yaratımların, başarıların altına, asla hasis bir tüccar gibi ne ekerse ne biçeceğini hesaplama derdine düşmeden coşkuyla yaşayan, yaratan ve üreten dengesizler imza atmıştır.

Belki hiçbiri -Wan Gogh gibi- yaşarken ektiğini biçememiştir, ama hepsinin isimleri tarihe geçmiş; geçmeyenler de ektiklerini biçemeseler bile, hayatın hakkını vererek yaşamanın müthiş gururunu tatmışlardır.

Dengeli, bencil ve hesapçı vasat insan, kapitalist sistemin ve egemenlerin istediği risksiz insandır.

Denge ne len! Robot muyuz biz? Ya da nane, maydonoz tohumu muyuz?

İnsanız biz! Müthiş bir gelişme ve yaratma kapasitesi taşıyan olağanüstü canlılarız!

İsterseniz çok daha doğru ve anlamlı bir yolda emek harcayarak ortaya çıkarabileceğiniz potansiyelinizi asla, asrın dolandırıcıları olan yaşam koçlarına heba ettirmeyip; sizi bencilliğin, aptallığın ve ölümcül algı-duygu çarpılmalarının karanlık girdaplarına düşürecek olan hiçbir kişisel gelişim teranesine itibar etmeyiniz.

Vasatın hasatı olmaz! Vasatı yüceltmeyiniz!

Şu dünyada, bin kere doğsanız okumakla bitiremeyeceğiniz kadar kitap üretildi. Kendinizi hakikaten geliştirmek için ihtiyacınız olan her bilgiye, elinizdeki akıllı cihazlarla bir tık kadar uzaksınız.

Ancak koyunlar, en ufak bir derinlikleri ve donanımları bulunmadan, olanca cahil cesaretleriyle “yaşam koçluğuna” soyunan haddini bilmez dolandırıcı çobanların, kendilerini birbirinden ucuz ve yanlış öğretilerle uçuruma doğru güderek söğüşlemesine izin verirler.

Yaşam koçu ne len? Koyun muyuz?

Ancak yeteneklerinin ve alt yapılarının yetmediği hırslarına kavuşamayan açgözlü kifayetsiz muhterisler, başkalarına yaşam koçu olmaya yeltenirler ki hem bir halt-mış gibi gözüksünler hem de çaresizlerin umutlarını sömürerek kolay yoldan para kazansınlar.

Yaşam suçu onlar, yaşam suçu!..

Uzak durunuz!

Rabia MİNE
Bunları da okuyabilirsiniz...

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku