İş Bankası’nın hisseleri yeniden gündemde…

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP), İş Bankası’ndaki hisselerin Hazine’ye devredilmesi tekrar gündemde.

Türk basınında çıkan haberlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’In, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında hisselerin devri için gereken yasal düzenlemenin bayramdan önce hazırlanması için talimat verdiği öne sürüldü.

İddialara göre ekonomideki sıkışmışlık hissedilir olmaya başladıkça Hükümet çaresizliğini dışa vuruyor. Erdoğan, Siyasi Partiler Kanunu’nda CHP’nin hisselerinin Hazine’ye aktarılmasının yolunu açacak düzenlemenin 10 gün içinde bitirilmesini istedi.

İş Bankası’nın hisse dağılımı

İş Bankası’nın hisselerinin yüzde 40.12’si İş Bankası Munzam Sandık Vakfı’na ait bulunuyor. Halka açık pay yüzde 31.79, Atatürk hisseleri ise yüzde 28.09’luk kısmı oluşturuyor.

Öte yandan, dönem dönem tartışma konusu edilen Atatürk’e ait bu hisseler, Atatürk’ün vasiyeti gereğince CHP tarafından temsil ediliyor. Bu hisselerin temettü gelirleri ise yine Atatürk’ün vasiyeti gereğince Türk Dil Kurumu (TDK) ve Türk Tarih Kurumu’na (TTK) bırakılmış olduğundan, temettü ödemeleri vasiyetname hükümleri ve yasal mevzuat çerçevesinde söz konusu kurumlara yapılıyor.

Hisselerin Hazine’ye devri daha önce de denendi

İş Bankası’ndaki Atatürk hisselerinin Hazine’ye devredilmesi Türkiye siyasetinin gündemine daha önce de geldi.

Demokrat Parti döneminde, 1951’de CHP mallarına el konulmasıyla birlikte Hazine’ye geçen hisseler ve partinin diğer malları 1963 yılında Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla yeniden CHP’ye geri verildi.

Buna benzer bir olay 1980 darbesinde de yaşandı. Darbe yönetimi, 1981’de bütün partileri kapatırken, partilerin malları da Hazine’ye devredildi. 1992’de CHP yeniden açıldıktan sonra el konulan malları ve İş Bankası ile ilgili dava açtı. Davaya bakan Yargıtay 11. Dairesi “(…) CHP’nin İş Bankası’ndaki hisselerinin korunması Aziz Atatürk’ün vasiyeti olup, rüçhan hakkının kullanılması gereği ve müdahalede bulunulamayacağı gerekçesiyle, hisselerin CHP’ye geri verilmesi….” şeklinde karar vermişti.