Homeoffice üretkenliği düşürmedi, artırdı

Almanya’da İstihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’nün araştırmasına göre evden çalışmak verimliliği düşürmedi. Hatta bazı işletmelere göre daha da artırdı.

Almanya’da iş ve işçi bulma kurumu Federal Çalışma Ajansı’nın bilimsel kuruluşu olan İstihdam ve Meslek Araştırmaları Enstitüsü’ne (IAB) göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle artan “homeoffice”, yani evden çalışma uygulaması verimliliği düşürmedi. IAB’nin araştırmasına göre, şirketlerin yüzde 60’ı için iş verimliliğinde büyük bir değişikliğe neden olmadı. Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 22’si, hatta verimliliği daha da artırdığı tecrübesini edindiğini aktardı. Araştırmada yer alan işletmelerin sadece yüzde 13’ü esnek çalışmanın üretkenliği olumsuz etkilediği görüşünde.

Araştırmaya katılan her 10 şirketten dördü pandemide edindiği homeoffice tecrübesini “çok olumlu” veya “çoğunlukla olumlu” şeklinde olduğunu nitelendirdi. IAB Başkan Vekili Ulrich Walwei, her altı şirketten sadece birinin homeoffice için olumsuz yanıt verdiğini ve bunun da evden çalışmanın genelde iyi işlediğine işaret olduğunu kaydetti.

IAB’nin yaptığı araştırmaların sonuçları siyasi karar alma süreçlerinde de dikkate alınıyor.

Pandemiden sonra ne olacak?

Temmuz 2021’de yapılan başka bir araştırmada ise işletmeler, evden çalışma uygulamasını pandemi sonrası eski seviyeye çekmeyi planladığını ortaya koymuştu. Bu araştırmada hatta her 10 şirketten birinin de homeoffice uygulamasını pandemiden öncesinden daha düşük bir seviyeye çekmeyi düşündüğü belirlenmişti.

Peki iyi işlemesine rağmen neden pandemiden sonra kaldırılması planlanıyor? Almanya’da çok sayıda işletme evden çalışma uygulamasından memnun olsa da işyerine dönülmesi planında çalışanlar arasındaki iletişim ve sosyal ilişkiler önemli rol oynuyor.

IAB’nin araştırmasında da bu noktaya dikkat çekiliyor. Araştırmaya katılan 250 veya daha çok çalışanı olan büyük işletmelerin yüzde 70’i, evden çalışma uygulamasının iletişimi olumsuz etkilediği tecrübesi edindiklerini aktardı. Araştırmada 10 kişiden daha az çalışanı olan küçük işletmelerde ise bu oranın yüzde 30 civarında olduğu tespit edildi.

Özellikle yeni personel alındıysa sorun

Evden çalışmanın yönetimle çalışanlar arasındaki iletişimi de, özellikle de yeni personel alımı durumunda, olumsuz etkilediği sonucuna varıldı. Araştırmaya katılan büyük işletmelerin yaklaşık yüzde 50’si kurum içi iletişimde homeoffice yüzünden kötüleşme gördüklerini aktardı.

İşletmelerin kurum içi iletişime büyük önem verdiğine işaret eden IAB Direktörü Bernd Fitzenberger, bire bir iletişimin yerini dijital iletişimin alamayacağını tespit ettiklerini kaydetti.

Reuters / ETO,HS