Hesap: 31 şehir hastanesinin kamuya maliyeti 142 milyar dolar

31 şehir hastanesine Hazine tarafından verilen garantilerin toplam 142 milyar dolar olduğu hesaplandı.

‘Kamu özel işbirliği’ adı verilen bir modelle inşa edilen şehir hastanelerinde işletici firmalara belirli tutarlarda hizmet alım garantisi veriliyor. Garantiler tutturulamazsa devlet aradaki farkı işletici firmaya ödüyor. Garantiler çoğunlukla döviz cinsinden belirleniyor. Buna benzer bir model köprü ve otoyollarda da uygulanırken, buralarda işletici firmalara geçiş garantisi veriliyor, tutturulamazsa aradaki fark dövize endeksli olarak yine Hazine tarafından ödeniyor.

Karar yazarı İbrahim Kahveci, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Uğur Emek’in şehir hastanelerinin kamuya yarattığı finansal yüke dair hesabından faydalanarak, yeni bir hesap ortaya çıkardı.
Profesör Emek’in Türk Tabipleri Birliği ve İstanbul Tabip Odası tarafından ortaklaşa düzenlen ‘Şehir Hastaneleri: Yalanlar ve Gerçekler’ sempozyumunda açıkladığı verilere göre mevcut 19 şehir hastanesinin yarattığı yük 103 milyar dolar.

Profesör Emek, Karar yazarı Kahveci’nin bu verilere, Sağlık Bakanlığı’yla henüz sözleşme imzalamamış şehir hastanesi projelerini hesaba dahil etmek için, merkezi yönetim bütçesinde bu projelere ayrılan tutarı da katarak, 31 şehir hastanesine verilen Hazine garantilerini hesapladığını belirtti.

Emek, Kahveci’nin hesabına ilişkin detayları Twitter’daki paylaşımında şöyle gösterdi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buna göre 31 hastanenin kamuya görünen maaliyeti 142 milyar dolar, yani güncel kurla yaklaşık 1 trilyon lira olacak.

Hesaba göre 2020 yılında şehir hastanelerinde yatak başına maliyet 775 bin 83 lira olarak öngörülüyor.

CHP’nin raporuyla örtüşüyor

Şehir hastanelerinin 25 yılda kamuya getireceği yükü hesaplayan CHP de benzer bir rakama ulaşmıştı.

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi üzerinden elde ettiği verilerle şehir hastanelerinin kamuya getireceği yükü araştıran rapor Kasım 2019’da yayınlanmıştı. Hesap 20 hastane için 2022’de bütçeye konulan ödenek rakamları kullanılarak yapılmıştı.

Buna göre, şehir hastanelerinin toplam hizmet ve kira bedeliyle 25 yılda kamuya 142.4 milyar dolarlık yük getireceği ortaya çıkmış, bir şehir hastanesinin 25 yıllık maliyetiyle 1200 yatak kapasiteli yaklaşık 29 hastane yapılabileceği belirtilmişti.