HEDEP: Torba yasası halkın cebinden sermayeye kaynak aktaracak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), Meclis Genel Kurulu’nda bugün görüşülecek olan 86 maddelik torba yasayı eleştirdi. HEDEP, torba yasanın halkın sorunlarını çözmek yerine, sermayeye kaynak aktarmayı amaçladığını belirtti.

HEDEP’in muhalefet şerhinde, torba yasanın, müteahhitlere ek fiyat farkı, dış ticaret şirketlerine vergi indirimi, hizmet ihracatı istisnasının yüzde 80’e çıkarılması, internet fenomenlerine vergi getirilmesi ve Cumhurbaşkanı’na KDV iadelerini kısmen veya tamamen silme hakkı verilmesi gibi düzenlemeler içerdiği belirtildi.

HEDEP, torba yasanın, ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde, halkın sorunlarını çözmek yerine, sermayeye kaynak aktarmayı amaçladığını ifade etti. HEDEP, torba yasanın kabul edilmesi halinde, halkın daha da yoksullaşacağını ve ekonomideki krizin derinleşeceğini belirtti.

HEDEP, torba yasanın yetki devrini artırarak, tek adam rejimini güçlendirmeyi hedeflediğini de belirtti. HEDEP, torba yasanın kabul edilmesi halinde, demokrasinin gerileceğini belirtti.

HEDEP’in muhalefet şerhinde yer alan değerlendirmeler şu şekilde:

  • “Torba yasa, Meclis’ten geçen her iki kanundan birinin torba kanun olduğu ve AKP dönemi boyunca binlerce maddenin bu şekilde yasalaştığına dikkat çekti. Torba yasanın müzakereci demokrasi anlayışına aykırı olduğu ifade edilen şerhte, ‘Ayrıca bu yöntem yasama bütünlüğünü bozarak özellikle milletvekillerinin kanunu denetleme fırsatını ortadan kaldırmaktadır. Çünkü yasama süreçleri aslında demokratik sistemlerde sadece parlamentonun etkili olacağı bir süreçler olarak değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütlerinin de dahil edildiği süreçler olarak işletilmektedir. Bu yönüyle de torba yasalar parlamentoyu devre dışı bırakan ve sadece belli çıkar gruplarının istekleri doğrultusunda ‘yaptık oldu’ anlayışını etkin kılan uygulamalar olmaktadırlar’ denildi.”
  • “Torba yasayı ‘çuvallama yasası’ olarak nitelendiren HEDEP, muhalefet şerhinde ‘Bütçeye güvenilmediği için bu torba yasa teklifi getirilmiş ve kaynak oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu da henüz yasallaşmamış bütçenin de boşa düşmesi anlamına gelmektir. Bu torba yasayla bazı vergi kalemlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oranları arttırma ve azaltma yetkileri verilmektedir. Yani torba yasanın bir özelliği de yetki devrinin birçok maddeye yerleştirilmiş olmasıdır. Bu torba yasa bize yetki devrinin giderek hızlandırıldığını ve yasama faaliyetine içkin bir hâle getirildiğini göstermektedir’ diye belirtti.”
  • “HEDEP, torba yasanın, ekonomik krizin derinleştiği bir dönemde, halkın sorunlarını çözmek yerine, sermayeye kaynak aktarmayı amaçladığını ifade etti. HEDEP, torba yasanın kabul edilmesi halinde, halkın daha da yoksullaşacağını ve ekonomideki krizin derinleşeceğini belirtti. HEDEP, torba yasanın yetki devrini artırarak, tek adam rejimini güçlendirmeyi hedeflediğini de belirtti.”