Tarama Kategorisi

Yorum

Yeni Bir Enternasyonalizm İhtiyacı…

Dünyadaki bu yeni dalga dikkat çekmeyecek gibi değil. Dikkat etmesine ediyoruz, ama henüz adını bulamadık. “Faşizm” desek, evet, onun bazı ögelerini taşıyor, ama hepsini değil. “Popülizm” belki daha uygun, ama popülizm geçmişte “sol…

Milliyetçilik ve din: Osmanlı niye çöktü?

Osmanlı imparatorluğunun çöküşüne dair yaygın bir yanlış algı vardır. Millî tarihçiliğimizin ürettiği ilk ve orta eğitim tarih derslerinin zihinlerimize nakşettiği bu algıya göre, Kanuni Sultan Süleyman döneminde ulaştığı zirvenin ardından…

Ah bahtsızlar! Canlarına yetti bu demokrasi!

Milattan önce 31 yılında Roma’nın çarpık da olsa bir Cumhuriyet’ten Principate’e, başka bir ifade ile mutlağa yakın bir monarşiye geçişi, Augustus’un bugünlerde adlandırdığımız şekliyle “Cumhuriyeti ıslah etme” iddiasıyla gerçekleşmiştir.…

12 Eylülün Ruhu AKP’de Yeniden Hayat Buldu

Attığı adımların, yaptığı uygulamaların büyük bir çoğunda 12 Eylül’ün ruhunu, düzenlemelerini esas alan AKP, 12 Eylül Anayasasında ihtiyaca binaen yaptığı değişikleri referanduma götürme sürecinde ilk “ hayır”ı metal işçilerinden yedi.…

Marksist Diyalektik Tarihi Materyalizm…

Marksizmin yöntemini tartışırken, işçi hareketi içindeki eylemlerimize, katıldığımız tartışmalarda ileri sürdüğümüz argümanlara ve yazdığımız makalelere temel oluşturan fikirleri ele almaktayız. Genel olarak Marksizmin üç ana kaynaktan…

Vatan, miliyet, mülkiyet ve ötesi…

Dünyanın tüm ülkelerinde benzer işsizlik oranları var ve bu ülkelerdeki toplam 201 milyon işsiz, dünya genelindeki 3.5 milyar işçinin üzerinde bir basınç oluşturuyor. Ne İspanya’daki işsizle Güney Kore’deki işsiz arasında, ne de çeşitli…

Her Dönemde Yakın Tehlike: Faşizm

NEDEN KONU FAŞİZM? Yaşadığımız dönemde, çeşitli bölgelerde ve çeşitli toplumlarda gözlemlediğimiz siyasal, ekonomik, yargısal, eğitsel ya da diğer alanlara ilişkin olaylar aklımıza sürekli aynı soruyu getirmektedir: Dünya nereye gidiyor?…

İnternete karşı darbe

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye hükümeti on binlerce memuru işten çıkardı, binlerce derneği, eğitim kurumunu ve basın kuruluşunu kapattı; yüzlerce gazeteci aylardır hapiste. İnternetteki ifade özgürlüğünü kısıtlamaya yönelik…

1938’den Günümüze Dersim

Dersim’in Sınırları ve Statüsü 11’inci yüzyıl sonrasında Dersim coğrafyasında "Dersim Beyliği" ve "Çemişgezek Krallığı" gibi oluşumlar görülür. Bir dönem boyunca Akkoyunlular’ın yönetimi altında kalan "Çemişgezek Krallığı”, Akkoyunlu…

14 Temmuz/15 Temmuz

Fransız Devrimi öyle bir gün içinde olup bitmiş bir olay değil, çoğu devrim gibi, aylar almış bir süreçtir. Ama "anılması gereken" bir olay olunca, insanlar gerçek dünyada "kırk gün kırk gece" kutlama yapamayacağına göre, "aylar alan…

“Hayır” Ama Nasıl Bir Hayır

Uzun bir süredir devletten öte yana yolunu düşüren muhalif sokaklarda birbirine paradoks iki kavram aynı anda dile getiriliyor: Bu kavramlardan ilki “halka gitmek” üzerinden kendisini ifade eden yüz yüze siyaset ilkesi. İkincisi ise biraz…

Hitler tipi bir faşizme doğru

RTE’nin amacı toplumsal uzlaşmaya dayalı demokratik bir anayasa yapmak değil, kurmak istediği Hitler tipi bir faşist rejimin başkanlık sistemi yoluyla gerçekleştirilmesinin yolunu açacak bir Anayasa yapmaktır.

Güçlü meclis için: Hayır

Barbaros Bulvarı’ndan yukarı çıkarken Conrad Oteli’ne gelmeden sağda Şazeli tarikatının Misratalı şeyhi Muhammed Zafir’in türbesini görebilirsiniz. Türbeyi, Şeyh Zafir’in 1903’teki vefatının ardından kendi henüz şehzadeyken Şazeliyye…

Hayır’ın Dili

“Aşırı kalabalıklaşmış, aşırı iletişen, özneler arası bir dünyada, insanların kolaylıkla birbirlerinin art-niyetliliğine ikna olduğu ve bu art-niyet şüphesinin çoğunlukla kendi kendini doğrulayıp meşrulaştırdığı bir zamanda yaşıyoruz. Bir…