Selahattin Demirtaş’ın Romancılığı – Efsun’da Empati

Selahattin Demirtaş'ın Efsun'u zekâ, mizah ve duyarlık dolu olduğu gibi bir kuşatıcı tema etrafında yenilikçi bir anlatım tarzını denemesiyle de kaydadeğer bir roman. Efsun'un kuşatıcı teması...

Kültür Politikasına Giriş Kavramlar, Modeller, Tartışmalar

Kültür Politikasına Giriş: Kavramlar, Modeller, Tartışmalar’da Füsun Üstel,öncelikle kültür politikasının bir kamu müdahalesi olarak tarihsel süreç içinde ortaya çıkışını, gelişimini, kapsamını, belli başlı politika...

Tanzimat Toplumsallığı: Felatun Bey ve Rakım Efendi Romanı Üzerinden Bir Özet

Osmanlı’nın kapitalistleşme döneminin erken dönemlerinde yazılan Felatun Bey ve Rakım Efendi (1875), gelmekte olanı tedirginlikle karşılama çabasının romanı olarak okunabilir. İktisadi hayatla hem teorik hem de...

Emily Bronte ve Uğultulu Tepeler Üzerine

Uğultulu Tepeler, Emily Bronte’nin, yirmi dokuz yaşında yayımlanan ilk ve tek romanıdır. Bir yıl sonra tüberkülozdan hayatını kaybetmiş olan Emily, on dokuzuncu yüzyılda, İngiltere’nin...

Bir Coğrafyanın Kanayan Yarasının Romanı: Elimi Bırakma 

"Kucaklarda bebekler, gözlerde kararlılıkla harmanlanmış korku, kalplerde umut... Hareket ettik." s.395 Kimlerin ellerini bıraktık, görmezden geldik? Kendi güvenli alanlarımıza sığındığımız, kabuğumuza çekilip mutluluk oyunları oynarken...

YENİ EKLENENLER

Türkiye’de açlık ve yoksulluk: Ekonomik zorluklar ve toplumsal etkiler

Türkiye, son yıllarda ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalmış ve bu durum, toplumun her kesimini etkileyen açlık ve yoksulluk gibi ciddi sorunları daha da derinleştirmiştir....