Başkaya’nın yeni kitabı çıktı: Çıkış Buradan

Raflarda yerini alan “Çıkış Buradan” kitabıyla yeniden okurlarıyla buluşan yazar Fikret Başkaya, kapitalizmin toplumu sürüklediği çöküşten “çıkış” yolunu göstererek, eko-sosyalist bir perspektif ve paradigma öneriyor.

Eleştirel düşüncenin temsilcilerinden olan Fikret Başkaya, bu kez “Çıkış Buradan” kitabıyla okurlarıyla buluşuyor. Raflarda yerini alan kitap, Yordam Yayınevi’nde çıktı. Geçtiğimiz 2021 yılının Ocak ayında çıkardığı “Eko-Sosyalist Paradigma: Komünizme Giden Yol” yapıtıyla sosyal mahiyetteki sorunların ekolojik yıkımdan ayrı tutulamayacağına dikkat çeken Başkaya, “Çıkış Buradan” kitabında toplumun içine sürüklendiği mevcut çöküş tablosundan nasıl çıkılacağını ve yaşanabilir toplumsal düzenin nasıl kurulabileceğine odaklanıyor. Başkaya, ayrıca yeni kitabında bütünlüklü radikal kapitalizm eleştirilerinden hareketle insan ile insan, doğa ile toplum uyumunu ihya edecek olan eko-sosyalist bir perspektif ve paradigma öneriyor.

‘KRİTİK EŞİK AŞILIYOR’ UYARISI

Yeni kitabında daha önceki çalışmalarında üzerinde durduğu kapitalist sistemin, potansiyelini tükettiği ve yolun sonuna gelindiği tespitlerinin yanı sıra geri dönüşümü olmayan kritik bir eşiğin aşılmakta olduğuna dair uyarılarını somut verilerle temellendiren Başkaya, “Büyüme, kalkınma ve ilerleme” gibi kavramlarla uygarlık krizinin maskelendiğini vurguluyor.

‘ÇIKIŞA’ İŞARET EDİYOR

Hayatı boyunca yazdığı tüm yapıtlarında çözüme giden yola işaret eden Başkaya, bu kitapta yer verdiği başlıklarla “çıkışın” nasıl mümkün olabileceğini okurlarına sade bir dille anlatıyor. Kitabında kapitalizmin büyük yalanlarıyla hesaplaşan Başkaya, “Siyasetin burjuva politikacıların elinden alınıp, herkesin işi haline getirme, toplumdan gasp edilenleri ona iade etme, kimyasal kapitalist tarımından çıkmak ve yerine agroekolojiyi ihya etmek, tiksindirici dış borçları ayıklayarak, ödemeleri durdurmak, enerjiyi kamulaştırmak ve enerji yutucu sistemden çıkmak, otomobilin başat ulaşım aracı olmaktan çıkarmak” gibi temel başlıklarla okurlara “Çıkış Buradan” dedirtiyor.

FİKRET BAŞKAYA KİMDİR?

Fikret Başkaya, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümü’nden mezun oldu. Fransa’nın Paris (Sorbonne) ve Poitiers üniversitelerinde emperyalizm, kolonyalizm, “azgelişmişlik”, kalkınma ve kapitalizmden sosyalizme geçiş temaları üzerine çalışmalar yaptı. 1991’de öğretim üyesi iken “Paradigmanın İflası” kitabı nedeniyle yargılandı. 20 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı. Üniversite ile ilişkisi kesildi. Türkiye Ortadoğu Forumu Vakfı’nı kurdu. Kurucularından olduğu Özgür Üniversite’yi bu vakfın çatısı altına aldı. 1999’da yazdığı bir makaleden dolayı 15 ay hapis cezası aldı ve cezaevi yattı. Çok sayıda kitap ve makalenin yazarı olan Başkaya, Fransızca ve İngilizce’den birçok kitabın çevirisini yaptı.

MA / Selman Güzelyüz