Tarama Kategorisi

Çevre

Büyük Menderes Irmağındaki Yüzer Atıklar

Büyük Menderes Havzasındaki maden, enerji, tarım ve diğer faaliyetlerden dolayı oluşan aşınımlardan kaynaklı yoğun bir erozyon yaşanmaktadır. Bu faaliyetler sırasında toprak yüzeyindeki yıpranma ve aşınımdan dolayı aşırı yağışlarda, toprak…

16-22 Kasım- Erozyonla Mücadele Haftası

İçinde bulunduğumuz Erozyonla Mücadele Haftası'nın bu yılki teması ‘TOPRAK ve SU’ dur. Bu alanda gözle görülebilen bir kriz sürüp gitmektedir. Bu haftanın içinde birde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü de var. Erozyonla oluşacak krizde en…

Ekoloji mücadelesi yargılanamaz!

Ekoloji mücadelesi yürütenlerin karşı karşıya kaldığı baskı, gözaltı ve tutuklama terörü doğaya ve yaşam alanlarına yönelik saldırılarla birlikte hız kazanıyor. Doğayı talana ve sömürüye açmanın önü daha fazla baskı, gözaltı ve…

Hidro Elektrik Santralleri Ve Çevre Sorunları

Değerli katılımcılar merhaba. Ben oturumu yöneten değerli beyefendinin önerisine çok katılamayacağım. Çünkü sorun enerjinin çözümü değil ne yazık ki, şimdi aktaracağım su havzalarının ve suların ticarileşme boyutudur ve işin açıkçası…

Salda Gölü nâzım imar planı onaylandı

Salda Gölü için hazırlanan nâzım imar planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Salda Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 1/25000 Ölçekli Nâzım İmar Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Demirören Haber…