Eylül ayında en az 175, yılın ilk dokuz ayında ise en az 1674 işçi hayatını kaybetti

TÜİK, Eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi geçtiğimiz aya göre yüzde 1,25 oranında artarken geçen yıla göre yüzde 19,58 oranında bir artış yaşandı (Yıllık bazda en fazla fiyat artışı yaşanan kalem gıda oldu.) DİSK-AR’ın verilerine göre gıda enflasyonu dar gelirliler ve emeklilerde çok daha yüksek seyrediyor. Gıda enflasyonu emekliler için yüzde 36,7, en düşük gelirli yüzde 20’lik dilim için yüzde 37,1, ikinci düşük gelirlilerde yüzde 20’lik dilim için 39,7 olarak gerçekleşti.

Asgari ücret 2826 TL. Oysa Türk-İş raporuna göre Eylül ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 3.049 TL. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 9.931 TL. BİSAM raporuna göre ise (Eylül ayı henüz açıklanmadı) Ağustos ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.977 TL ve yoksulluk sınırı ise 10.299 TL.

Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde geçen yıla göre yüzde 21,7 büyüdü. 2021 bütünü için yüzde 9 büyüme öngörülüyor. Ama diğer yandan DİSK-AR verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 8,4 milyon.

Sürekli olarak sıfır kaza vb. söylemlerin Bakanlar ve bürokratlar tarafından dile getirildiği ülkemizde iş cinayetleri sayısı 2000’in üzerinde…

Bütün bu istatistiksel verilerin hayattaki karşılığı ise şu şekilde: Bir yanda iktidarın dünyanın en çok büyüyen ikinci ülkesi, şahlanan ekonomi söylemleri varken diğer yanda yüzlerce liralık faturalar, el yakan gıda fiyatları, her gün zam üstüne zam, her evde bir işsiz, yoğun çalışma temposu ve hemen herkesin bir tanıdığının işyerinde yaralandığı veya öldüğü bir ülke gerçeği…

Tam da bu noktada işçilerin “geçinemiyoruz”, “kod-29 kaldırılsın” eylemlerinden öğrencilerin “barınamıyoruz” çığlığına yeni dönemin karşı çıkışları da ortaya çıkıyor. Bizlerin de üzerine düşen görev bulunduğumuz alanlardan “çalışırken ölmek istemiyoruz” diyerek bu sesi yükseltmek…

Eylül ayında 175 iş cinayeti!
Yüzde 67’sini ulusal basından; yüzde 33’ünü ise yerel basın, işçilerin mesai arkadaşları, aileleri, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, meslek örgütleri ve sendikalardan öğrendiğimiz bilgilere dayanarak tespit ettiğimiz kadarıyla Eylül ayında en az 175 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti…