Ensest Bir Aile Kırımcılıktır

Aile, insan yaşamında en önemli ve ilk sosyalleştiği kurumdur. Bu açıdan aile, toplumsal kurumlar içerisinde en önemli kurumdur. Her toplumda aile vardır. Ancak aile biçimleri toplumlara göre değişmektedir.

Evlilik aile kurumunu resmileştirir ve ailenin meşrulaşmasını sağlar. Bu nedenle ailenin oluşabilmesi için evlilik kurumuna çoğunlukla ihtiyaç duyulur. Evlilik, bireylerin cinsel ilişkilerini meşrulaştıran ve toplumca onaylanan bir sözleşmedir. Evlenme, eşlerin birbirleri, çocukları, akrabaları ve genel olarak toplum karşısındaki haklarını, ödevlerini ve ayrıcalıklarını tanımlayan kurallardan oluşur.

Aile kurumunun sosyalleşme, ekonomik dayanışma, üreme ve cinsel ilişkileri düzenleme gibi işlevleri vardır. Evlilik sadece cinsellik demek değildir. Diğer işlevlerin yanında, belki de en az önem taşıyan nokta bu yönüdür. Ancak bu ilişkilerin sağlıklı bir biçimde yer almadığı evliliklerde aile anomileşir. Aile kurumunda birincil derecede akrabalar arasında cinsel ilişki yasağı vardır. Yakın aile bireylerinin birbirleriyle cinsel ilişkide bulunmaması, Ensest yasağı olarak kabul edilir. 

Ensest yasağı evrensel olmasa bile, tüm toplumlarda yüzde 95 oranında yasaklandığı söylenebilir. Ensest, tehlikeli, sakıncalı, pis, şeytanca, hayâsızca bir ilişkidir ve günahtır. Ensest yasaktır. Çünkü hemen hemen tüm toplumlarda dış evlilik, toplumsal hayatın, hayatta kalmanın, büyüme ve güçlenmenin zorunlu bir ön koşuludur.

Aile içinde Ensest olması, sapık cinsel ilişkiye nedendir. Aile içinde sapık cinsel ilişkinin olması aileyi toplumsal kurum özelliğinden uzaklaştırmakta ve aile içinde psikolojik, sosyolojik, fizyolojik birçok soruna neden olmaktadır. Ensest, bu anlamda bir toplumkırımcı rol oynamaktadır.

Ensest aile içi rollerin karışmasına da neden olmaktadır. Bu durumda özellikle çocuğun sosyalleşmesi zorlaştırılmaktadır. Baba ile kızın arasında böyle bir ilişkiye izin verildiğini düşünelim. Bu durumda anne ile kızı arasında nasıl bir ilişki söz konusu olur? Burada anne kızının kuması olarak mı görülecektir yoksa kızı olarak mı? Aynı şekilde kız, annesini ne şekilde görecektir. Anne olarak mı, yoksa kuması olarak mı? Baba kızı için bir sevgili midir? Yoksa baba rolünü oynayan bir kişi midir? Anne, aile içerisinde babanın esas karısı mı, yoksa ikinci karısı mı olacaktır? Bir de babanın kendi kızından çocuğunun olduğunu düşünün! Bu durumda çocuğun içine düştüğü rol karmaşasını düşünebiliyor musunuz?

Antropologlar günümüzün en ilkel toplulukları olarak ifade edilen Arapeşliler üzerinde yaptıkları araştırmalarda bir Arapeşli’ye kız kardeşinle yatar mısın sorusunu yöneltmektedir. Arapeşli: Hayır! Niçin yatayım? Onu başka bir erkekle evlendiririm, o erkeğin kız kardeşini alırım. Kız kardeşlerimizi değiştirirsek en azından bir tane eniştem, birde kayınbiraderim olur. Oysa kız kardeşimle evlenirsem, ikisinden de yoksun kalırım demiştir.

İlkel toplum olarak ifade ettiğimiz toplumlarda bile çeşitli nedenlerle ensest yasağı varken, günümüz toplumlarında ensest yasağına rağmen ensest çokça vardır. Akrabalık ve sosyal yapı ilişkileri açısından önemli olan ensest yasağı konusunda toplumun yeterince bilinçlendirilmesi ve gereken önlemlerin alınması gerekir. En önemli olanı da ensest ilişkilerinin ortaya çıkartılması için gereken çabanın gösterilmesidir. Çünkü bu tür ilişkilerin çoğu türlü nedenlerle gizli kalmakta ve böylece aile kırımcı olan ensest bir türlü engellenememektedir.

Arslan ÖZDEMİR
Yazarın sayfamızdaki diğer yazıları