Eğitimde gerici protokol bitmiyor: Boş derse bile gericiler girecek!

Eğitimde gerici protokol bitmiyor: Boş derse bile gericiler girecek! Bu başlık size abartılı mı geldi? Maalesef değil. AKP iktidarı, eğitim sistemini adım adım gerici bir yapıya dönüştürmeye devam ediyor. Son olarak, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile boş derslere Diyanet personeli girebilecek.

Bu protokolün amacı nedir? Resmi açıklamaya göre, “öğrencilerin ahlaki, manevi ve kültürel gelişimine katkı sağlamak”. Peki, gerçekte ne olacak? Öğrencilerin zaten yeterince yoğun olan müfredatına bir de Diyanet’in dayattığı dini eğitim eklenmiş olacak. Öğrencilerin kendi inançlarına, düşüncelerine ve tercihlerine saygı duyulmayacak. Öğrencilerin bilimsel, laik ve çağdaş bir eğitim alması engellenecek.

Bu protokolün sonuçları neler olabilir? Öncelikle, öğrencilerin boş derslerde dinlenmesi, oyun oynaması, sosyalleşmesi ve kendini ifade etmesi gibi hakları elinden alınmış olacak. İkincisi, öğrencilerin zihinleri Diyanet’in tek tip ve dogmatik anlayışıyla doldurulacak. Üçüncüsü, öğrencilerin eleştirel düşünme, sorgulama ve araştırma gibi becerileri köreltilmiş olacak. Dördüncüsü, öğrenciler arasında ayrımcılık, baskı ve çatışma artacak.

Bu protokolün hukuki dayanağı var mı? Hayır. Anayasa’nın 24. maddesi, “Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz” diyor. Aynı madde, “Devletin eğitim ve öğretim kurumlarında öğrenim gören herkesin kanunla belirlenen esaslara göre din ve ahlak eğitimi alması zorunludur” diyor. Ancak bu esaslar, “laiklik ilkesine bağlı kalınarak” belirlenmelidir.

Bu protokolün iptali için ne yapılmalı? Bu protokolün iptali için eğitim emekçileri, veliler, öğrenciler ve tüm yurttaşlar olarak mücadele etmeliyiz. Bu protokolün eğitime zarar verdiği, laikliği ihlal ettiği ve anayasaya aykırı olduğu için yargıya başvurmalıyız. Bu protokolün uygulanmasına izin vermeyen okul yöneticilerine destek olmalıyız. Bu protokolün geri çekilmesi için kampanyalar düzenlemeliyiz. Bu protokolün karşısında birlikte durmalıyız.