İktidar, öğrencilerin barınma sorununu görmezden geliyor

İktidarın öğrencilerin barınma sorununu görmezden gelmesi, eğitimdeki adaletsizliği ve kaynak israfını gözler önüne seriyor. 2024 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planlaması’nda, imam hatip ve mesleki liseler için milyarlarca lira ayrılırken, fen liseleri ve öğrenci yurtları için çok daha az pay verildi. Üstelik bu yatırımların birçoğu gerçekleşmedi ya da eksik kaldı. Öte yandan üniversitelerde de eğitim kalitesini artıracak yatırımlardan çok, rektörlerin makam odaları ve lojmanları için harcama yapıldı.

Bu durum, iktidarın eğitime bakışını ve önceliklerini ortaya koyuyor. İktidar, eğitimi bir ideolojik araç olarak kullanmakta ve toplumu belli bir kalıba sokmaya çalışmaktadır. İmam hatip liselerinin sayısı ve bütçesi her geçen yıl artarken, fen liseleri gibi nitelikli eğitim veren okullar ihmal edilmektedir. Mesleki ve teknik liseler ise, gençleri işgücü piyasasına hazırlamak yerine, ucuz işgücü olarak kullanmak için teşvik edilmektedir.

Öğrencilerin barınma sorunu ise, iktidarın en çok göz ardı ettiği konulardan biridir. Özellikle büyük şehirlerde kiralık ev bulmak ya da yurtlara yerleşmek neredeyse imkansızdır. İktidar, 2023’te 32 ilde 6 bin 244 kapasiteli yurt inşaatı için 350 milyon TL ayırmıştı ancak bunun sadece yarısını harcamıştır. Bu yıl ise 81 ilde 6 bin 251 kapasiteli yurt inşaatı için 1 milyar 400 milyon TL ayırmıştır ancak bunun da ne kadarının gerçekleşeceği belli değildir.

Üniversitelerde ise, iktidarın eğitime değil, inşaata önem verdiği görülmektedir. Adıyaman Üniversitesi için lojman inşaatına toplam 120 milyon TL ödenek ayrılırken, Hakkari Üniversitesi’nin rektörlük binası için de ödenek artırımına gidilmiştir. Bu arada üniversitelerin akademik kadroları, araştırma altyapıları, laboratuvarları ve kütüphaneleri yetersiz kalmaktadır.

İktidarın eğitime bakışı, ülkenin geleceğine de ipotek koymaktadır. Eğitimde adalet, kalite ve çeşitlilik sağlanmadan, toplumsal kalkınma ve refah mümkün değildir. Öğrencilerin barınma sorunu çözülmeden, eğitime erişim hakkı garanti altına alınamaz. Üniversitelerde bilimsel özgürlük ve akademik standartlar korunmadan, bilgi üretimi ve yenilikçilik geliştirilemez.

NHY/ Cumhuriyet