Eğitimde Başarılı Olmanın Yolları

Eğitimde başarı, yanlışların yakalanmasıyla ‘’değil’’, doğruların yakalanmasıyla gerçekleşmektedir. Bu yüzden öğrenci doğru ilkelerin ne olduğunu bilmeli ve bu ilkeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmelidir. Öğrenci kendisine bir yol çizmeli ve bu yolda emin adımlarla ilerlemelidir. F. Bacon’un dediği gibi; Yola girmiş yavaş bir koşucu, yoldan çıkmış hızlı bir koşucuyu daima geçer.

Başarılı olmak için mutlaka amacın açık ve net bir tanımının yapılmış olması,kişinin buna inanması ve bu amaca yönelik programlarını düzenlenmesi gerekir. Amacını açık ve net olarak tanımlamayan kişinin bunu düşünmesi yetmez.Amaçlarına ulaşanlar mutlaka amaçlarına inanan, amaçları doğrultusunda mücadele eden ve şartlarını yerine getirenler arasından çıkar.

İnsan öğrenme işine istek ve azimle yaklaşırsa, öğreneceği içeriği büyük bir dikkatle algılar; içeriğin önemli kısımlarını gözden kaçırmadan içeriği incelemeye alır. İstek ve azimle işe yönelen insanın zihni etkindir. Öğrenme konumundaki kişi, ilgiyi ve isteği doğuran hazırlığı ve ayarlamayı yapmalıdır. İstek uyanınca dikkat, azim ve irade kuvvetlenir; çalışma disiplini gelir ve bu yüzden, öğrenmenin sonraki safhaları verimli olur. İstek ve azmin dışarıdan pompalanmasının bir faydası yoktur. Bu, öğrenen bireyin kendi içinden gelmelidir. Yani birey kendi kendini motive edebilmelidir. Öğrenmeyi istemek, konuya ilgi duymaktır. Azim, öğrenmeye kesin karar vermedir. Onun için bir öğrenci başarmak istiyorsa öğrenmeyi, bütün benliğiyle istemelidir. İstek, başarmanın duygu yönüdür. İstek olursa, çalışma azmi de olur. İstek uyandırmayan bir işi sonuna kadar sürdürmeye ve başarmaya azmetmek zordur. İnsan aklını kullanarak başarır ama aklını kullanmanın enerjisi istekten gelir.

Esen rüzgârlara kendini bırakarak, istediği limana ulaşmak isteyenleri bekleyen son, tam bir hayal kırıklığıdır. Başarıya ulaşmak istiyorsak belli bir çaba göstermemiz gerekir ki istediğimiz limana ulaşabilelim. Bunun için daha önce başarılı olan kişilerin çabalarını öğrenip, onların çizdiği yoldan ilerlememiz gerekir. Yapılan araştırmalara göre başarılı olan kişilerde şu özelikler saptanmıştır:

-Öğrenme sürecinde aktif olma özelliği,
-Öğrenme ortamında katılımcı olma özelliği,
-Bilgiye nasıl ulaşacağını bilme özelliği,
-Kendi kendini motive etme özelliği,
-Sağlığını bilinçli bir şekilde koruma özelliği,
-Zamanı kullanma özelliği,
-Amacı belirleme özelliği,
-Dinleme ve gözleme özelliği: Anlatılanı anlamak için iyi bir dinleyici ve iyi not tutmayı bilmek gerekir. Not tutmak aktif katılımı sağlayarak dikkati sürdürmeyi sağlar ve unutmayı önler. Dersi derste öğrenmek, boş zaman etkinliklerine zaman ve imkân sağlar. Bu işlem bilginin hafızada pekişmesi açısından da gereklidir.
-Yerine göre susmasını bilme özelliği,
-Yardım isteme özelliği,
-Sebepleri dışında değil, içinde arama özelliği,
-Sorumluluk alma özelliği,
-Düzenli bir aile hayatına sahip olma özelliği.
O halde başarılı olmak istiyorsak bu özellikleri edinmeli ve bu özelliklerle amaca ulaşmak için gerekli çabayı göstermeliyiz.

Sosyolog-Rehberlik Ve Aile Danışmanlığı Uzmanı

Arslan ÖZDEMİR