Danıştay onadı: Çanakkale’de Çırpılar Kömürlü Termik Santrali yapılmayacak

Danıştay 6. Dairesi, Çanakkale’deki Çırpılar Kömürlü Termik Santrali hakkında verilen ÇED Olumlu kararının iptali yönündeki kararını onadı. Çanakkale Çırpılar Köyüne kömürlü termik santral yapılmayacak.

Danıştay 6. Dairesi, TEMA Vakfı ve Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin başvurusu üzerine Çanakkale İdare Mahkemesi’nin, “Çırpılar Kömürlü Termik Santrali” hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu” kararının iptali yönündeki kararını onadı.

Karar düzeltme yolu kapalı 

Danıştay 6. Dairesi, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca karar düzeltme yolunun da kapalı olduğunu duyurdu.

Daha önce İdare Mahkemesi’nin santralle ilgili ÇED Raporu’nun iptali yönünde verdiği kararda, santralin yer seçiminin üst ölçek plana aykırı olması, bölgedeki biyolojik çeşitliliğe ilişkin çalışmalarla birlikte hava kirliliği ve su çalışmalarının yetersiz olması gerekçeleri dikkat çekiyordu. Bölgenin hava, su ve toprak kalitesini olumsuz etkileyecek, bölgedeki tarımsal üretim üzerinde risk oluşturacak proje ile ilgili ÇED Raporu’nun Danıştay kararıyla kesin olarak iptali yöre halkına rahat bir nefes aldırdı.

2016’da başlayan çevre mücadelesi kazandı 

Yenice ilçesinin Çırpılar ve Kovancı köylerinde yapılması planlanan 200 MW kurulu güce sahip ve yılda 3,52 milyon ton kömür tüketeceği öngörülen santralin iptali için 2016 yılında başlayan çalışmalar sonuçlanmış oldu.

Yapımı 3 kez durdurulmuştu 

Yöre halkının çabalarıyla daha önce yapımı üç kez durdurulan Çırpılar Kömürlü Termik Santrali, vatandaşların tüm itirazlarına rağmen gündeme gelmeye devam etmişti. TEMA Vakfı ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile meslek örgütlerinin bilimsel gerekçelerine rağmen proje için 2018 yılında ÇED olumlu kararı verilmişti. Üst üste iki kez bilirkişi keşfinin gerçekleştirildiği davada iki bilirkişi raporu da projenin ekosistem üzerinde yaratacağı baskıyı dile getiriyor ve projeyi kamu yararına aykırı buluyordu.

ANKA