BM Çevre Programı: Plastik kirliliğini politika değişiklikleriyle yüzde 80 azaltmak mümkün


Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), plastik kirliliğinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve bu sorunu çözmek için uluslararası işbirliği ve eylem çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı, yeniden kullanım, geri dönüşüm ve ürünlerin yeniden yönlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile plastik kirliliğinin yüzde 80 azaltılabileceğini belirtti.

Plastik kirliliği, dünyanın en büyük çevre sorunlarından biri olarak kabul ediliyor. Her yıl milyonlarca ton plastik atık, doğaya, nehirlere ve okyanuslara karışarak hem ekosistemlere hem de insan sağlığına zarar veriyor. Plastik atıkların geri dönüştürülmesi veya alternatif malzemelerin kullanılması gibi çözümler ise yeterli düzeyde uygulanmıyor.

Bu duruma dikkat çekmek ve küresel bir eylem planı oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), plastik kirliliğiyle mücadele için bir rapor hazırladı. Raporda, plastik kirliliğinin önlenmesi için gerekli politika değişiklikleri, teknolojik gelişmeler ve toplumsal farkındalık çalışmaları öneriliyor.

Rapora göre, plastik kirliliğini yüzde 80 azaltmak mümkün. Bunun için yapılması gerekenler şöyle sıralanıyor:

  • Plastik üretimini ve tüketimini azaltmak için vergi, teşvik ve düzenleme gibi ekonomik araçlar kullanmak.
  • Plastik ürünlerin tasarımını ve bileşimini değiştirerek yeniden kullanımını ve geri dönüşümünü kolaylaştırmak.
  • Plastik atıkların toplanması, ayrıştırılması ve işlenmesi için altyapıyı geliştirmek ve finanse etmek.
  • Plastiğe alternatif olan biyobozunur veya kompostlanabilir malzemelerin üretimini ve kullanımını desteklemek.
  • Plastik kirliliğinin çevresel ve sosyal etkilerini araştırmak ve izlemek için bilimsel veri toplamak ve paylaşmak.
  • Plastik kirliliği konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve eğitmek için kampanyalar düzenlemek ve işbirliği yapmak.

Raporun yazarları, bu önerilerin hayata geçirilmesi için ulusal, bölgesel ve küresel düzeyde siyasi irade ve işbirliği gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, plastik kirliliğiyle mücadelede başarılı olan ülkelerin deneyimlerinden yararlanılmasını öneriyor.

Örneğin, Hindistan’ın 2022 yılına kadar tek kullanımlık plastik ürünlere son verme sözü verdiği, Sri Lanka’nın straforu, Galapagos Adaları’nın tek kullanımlık plastiği yasakladığı, Kenya’nın plastik poşet kullanımına ağır cezalar getirdiği belirtiliyor.

Plastik kirliliğiyle mücadele etmek hem çevre hem de insanlık için hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle, plastik kirliliği konusunda farkındalık yaratmak ve küresel bir anlaşma için baskı yapmak gerekmektedir. Plastik kirliliği sorununu çözmek için hepimizin katkısı ve işbirliği şarttır.