Kendi ateşine odun taşımak

Hepimiz zincire vurulmuş uygarlıkların kalıntılarının arasında yaşıyorken ayak izlerimizden korkarcasına yürüyoruz. Bazen Midas’ı ve Silenos’u da düşündüğümüzde bir yere gizlenip Silenos ile Kral Midas’ın karşılaşmalarını ve Midas’ın bilge…

Ölüler Evi

Arthur Rimbaud “Ben toprağın altına gideceğim, sense güneşte yürüyeceksin.” Der. Toprağın altı ölüm, üstü yaşamdır ve insan öleceğini bilen tek varlıktır. Onun için de her insanın bilinçdışı kendi ölüm kuyusudur. İnsan bu kuyuda debelenir…

Babil

BABİL Kulesi mitini bilirsiniz. Rivayete göre başlangıçta dünyadaki bütün insanların arasında aynı dil ile iletişim sağlanırmış. Bu insanlar doğuya doğru göç ettikleri sırada bir ova bulup yerleşmişler, böylece ilk kentleşme de burada…

Düşüş

Acı çektiğimiz için kafesimizi terk etmeyiz. Çünkü dış dünya bize korkunç gelir. Onun için de kafesimizde oturur bekleriz ve terbiyecimiz gelir, bize işkence yapmaya devam eder. Aslında bu hepimizin yaşamında bir döngü gibidir. Bundan…

Ötekini anlamak!

Türkiye’de birbirini anlamama durumları seçim süreçlerinde tamamen tavan yapıyor. Öyle duvarlar örüyoruz ki birbirimizi duymuyoruz. Kazara başımıza bir felaket gelse o öteki diye göz yumup geçiyoruz. Bu durum sadece bizim ülkemizde geçerli…

Korkuyu beklerken!

Hümanizm Aydınlanma hareketinin temel değerlerini oluşturdu. Bu değerler daha sonra devletlerin kurucu ilkeleri oldu, anayasalar ve kanunlar bu ilkelere göre yapıldı. Laiklik, ilkelerin değerlerin yasalarda, toplumsal yaşamda ve eğitim…

Dar kapı!

Yarın seçim yapacağız, Cumhuriyetimiz için çok önemli bir dönüm noktası. Çünkü seküler, laik yaşam ile aklını başkalarının vesayetine verme arasında dar bir kapıdan geçeceğiz. André Gide’in “Dar Kapı” romanında anlattıklarını yaşayacağız ve…

“Biraz daha ışık!”

Ondokuzuncu yüzyıl aynı bedende şeytan ve kutsalın savaştığı bir çağdı. 20.yüzyıl kaygıyı bekleme çağı oldu. 21.yüzyıl ise sürekli tüketim çağı olma yolunda. Yani bir çeşit “sınırda bozukluk” öyle sınırım ki son üç yüzyılı insanlığın büyük…