Hak Nedir? Hukuk Nasıl Bir Sistemdir?

İnsanın Hakkı Tanımlanırken Hak ve Özgürlük Kavramı Sekiz yüz yıl önce, 1215 yılında kaleme alınan Magna Charta‟nın ilk maddesinin son kısmında şöyle deniyor: “Ayrıca biz krallığımızın tüm özgür adamlarına bizim ve bizim mirasçılarımız…

Adam Kayırmacılık ve Adalet

Hemen herkes, belki de istisnasız herkes, erken yaşlarından itibaren, okullara ve üniversitelere kayıtlardan devlet ve özel sektörde işe alınmalara kadar 'adam kayırmacılık' denen ahlaksız uygulamanın kurbanı olmuştur. Liyakat, yetenek,…

Ahlaksız Çağda Ahlaklı Yaşama Sanatı

Bilim ve insan ilişkisi söz konusu olduğunda aklımıza hemen Jean-Jacques Rousseau‟nun bilimler ve sanatlar üzerine olan ünlü denemesi gelir. Bilimlerin ve sanatların yeniden kuruluşu ahlak açısından ilerletici mi olmuştur yoksa yıkıcı mı?…