Sağcılık, Solculuk ve Ahlak

Sağcı veya solcu olmak, eğer bir tercih meselesi olarak ele alınacaksa, insan pekala sağcı da olabilir solcu da. Bu tercihin doğruluk ve geçerlilik kıstası genel olarak insanlığın ve özel olarak da kendi toplumuzun içinde bulunduğu durumun…

Hegelci Diyalektik Felsefe Kuramı Nedir?

(Diyalektik felsefe kuramı Ernst Bloch, Georg Lukacs, Hans Heinz Holz ve Domenico Losurdo tarafından 20. yüzyılda yeniden temellendirilmiştir) Hegel’in ortaya koyduğu bu diyalektik kuram, 20. yüzyılda Georg Lukács’tan sonra Ernst Bloch…

Dünya İnsan Hakları Günü Vesilesiyle

İnsan hakları her tarafta ayaklar altındadır. İnsan haklarının ayaklar altında olması, insanda insanlığın, insanda insanı insan yapanın ayaklar altında olduğu anlamına gelmektedir. İnsanda insanlığın ayaklar altında olması, vicdanın, insana…

Hak Nedir? Hukuk Nasıl Bir Sistemdir?

İnsanın Hakkı Tanımlanırken Hak ve Özgürlük Kavramı Sekiz yüz yıl önce, 1215 yılında kaleme alınan Magna Charta‟nın ilk maddesinin son kısmında şöyle deniyor: “Ayrıca biz krallığımızın tüm özgür adamlarına bizim ve bizim mirasçılarımız…

Adam Kayırmacılık ve Adalet

Hemen herkes, belki de istisnasız herkes, erken yaşlarından itibaren, okullara ve üniversitelere kayıtlardan devlet ve özel sektörde işe alınmalara kadar 'adam kayırmacılık' denen ahlaksız uygulamanın kurbanı olmuştur. Liyakat, yetenek,…

Ahlaksız Çağda Ahlaklı Yaşama Sanatı

Bilim ve insan ilişkisi söz konusu olduğunda aklımıza hemen Jean-Jacques Rousseau‟nun bilimler ve sanatlar üzerine olan ünlü denemesi gelir. Bilimlerin ve sanatların yeniden kuruluşu ahlak açısından ilerletici mi olmuştur yoksa yıkıcı mı?…