2023 Yılının İlk 5 Ayında 150 Kadın Katledildi

Kadın cinayetleri ülkenin kanayan yarası olmaya devam ederken 2023 yılının geçen  ilk 5 ayıda geçen yıla göre yüzde 25 arttı..

Kadın cinayetleri, Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Her gün gazetelerde, televizyonlarda, sosyal medyada kadınların şiddete maruz kaldığına, öldürüldüğüne tanık oluyoruz. Peki bu vahşetin boyutu ne kadar? 2023 yılının ilk 5 ayında kaç kadın katledildi?

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre, 2023 yılının Ocak-Mayıs döneminde en az 150 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bu rakam, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 25 artış gösteriyor. Kadın cinayetlerinin en çok yaşandığı iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Konya olarak sıralanıyor.

Kadın cinayetlerinin nedenleri arasında ise erkek egemen kültürün yarattığı ayrımcılık, şiddet, baskı ve kontrol mekanizmaları yer alıyor. Kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal haklarına erişimini engelleyen bu yapı, kadınları erkeklerin mülkü olarak görüyor ve onların hayatlarına müdahale ediyor. Kadınlar, boşanmak istedikleri, çalışmak istedikleri, giyim kuşamına karar verdikleri için öldürülüyor.

Kadın cinayetlerinin önlenmesi için ise yasal ve toplumsal önlemlerin alınması gerekiyor. Kadına yönelik şiddeti önlemek için imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması, kadınların korunması için etkin tedbirlerin alınması, kadın cinayetlerine karşı adaletin sağlanması ve cezasızlığa son verilmesi, kadınların eğitimine ve istihdamına destek verilmesi gibi adımlar atılmalı. Ayrıca toplumda kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran zihniyetin değiştirilmesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmalı.

Kadın cinayetleri bir insan hakları ihlali ve bir toplumsal sorundur. Bu sorunu çözmek için hepimize görev düşüyor. Kadına yönelik şiddete sessiz kalmamalı, kadınların yanında olmalı ve onların sesini duyurmalıyız. Unutmayalım ki kadın cinayetleri politiktir ve hepimizi ilgilendirir.