17+ Alevi Kadınlar: Ana Tanrıçalardan Pir Analarımıza Yaşasın 8 Mart!

17+ Alevi Kadınlar tarafından yapılan açıklamada, Alevi kadınların AKP’nin kadınlara yönelik saldırılarından en çok etkilenen kesimlerden biri olduğu belirtilerek, “Kadıncıl inancımızı yok sayan tekçi/erkek egemen iktidarlara ve bizleri yok sayan erkek egemenliğine karşı her zaman vardık, varız var, olacağız” denildi. Erkek iktidarların tüm çabalarıyla siyaset alanından izole etmeye çalıştığı kadınların tarihin her noktasında toplumların kaderini değiştirecek üretken gücü temsil ettiği belirtilerek “Alevi kadınlar olarak çeşitliliğe yaşam hakkı tanımayan yeni Türkiye düzenine ‘HAYIR’ diyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne tüm kadınların ortak çağırıları ve dünya çapında yapılan kadın grevi ile merhaba diyoruz. Ülkemizde oldu gibi dünyada da tek adam yönetimleri kurulmaya çalışılmakta.

Kadınlara yönelik erkek şiddeti yükseldikçe yükselmekte. 2016 yılında yapılan etkili eylemlerinden biri Avrupalı kadınlarının kürtaj grevleri oldu. Kürtaj hakkı, tüm kadınlar için sağlıklı yaşam başta olmak üzere temel haklarımızdan biridir. Kürtaja yönelik Türkiye’deki KHK’lı düzenlemeler bizlerin haklılığını göstermektedir.

Feminist hareketler, LGBT gruplar, sivil toplum örgütleri, çevre kuruluşları, hayvan hakları dernekleri ve daha niceleri… Bu kuruluşların varlık / ortak amacı; toplumları intihara sürükleyen ayrışma tehlikesini ortadan kaldırmak, toplumsal hoşgörü ortamını oluşturmak, birlikte yaşama kültürünü inşa etmek ve toplumsal barışın garantisi olmaktır.

Kadın belediyeciliğinin engellenmesi ve kadın siyasetçilerin tutuklanması, barışın önünün kapatılması ile daha çok militarizm, daha çok şovenizm ve ırkçılığın körüklenmesi kadınların hayatlarını dayanılmaz kılmakta. Erkekleri daha saldırganlaştıran bu politikalar kadına yönelik şiddeti katbekat arttırmaktadır. Kadınları ev dışındaki yaşam alanlarından uzaklaştırmakta, işsizleştirmekte. Kocaya, aileye mahkûm etmektedir.

Son 15 yıldır Türkiye’nin yaşadığı ve 16 Nisan Referandumu ile anayasal düzeni tamamen değiştirerek ülkemizi geri dönülmez bir yola sokacak olan tek sesin iktidar olduğu düzene HAYIR diyoruz. Erkek iktidarların tüm çabalarıyla siyaset alanından izole etmeye çalıştığı kadınlar, tarihin her noktasında toplumların kaderini değiştirecek üreten gücü temsil etmektedir. Bu güç, 16 Nisan’da mutlaka tecelli edecektir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın her yerindeki kadınların yaşamı yeşerten mücadelelerine adanmış evrensel mücadele günüdür. 17+ Alevi Kadınlar olarak Türkiye toplumlarındaki farklı etnik gruplardan, ayrı ekonomik sınıflardan ve bambaşka hikâyelerden gelen tüm kadınların mücadelesini selamlıyoruz. Kadınların vazgeçmediği bağımsızlık ve isyan duygusunu destekliyoruz.

Amerikalı insan hakları savunucusu Ella Baker’ın söylediği gibi “Biz özgürlüğe inananlar, ona sahip olmadan huzur bulmayız.”

Biz mücadeleye inanan kadınlar; sokakları, özel ve kamusal alanları, eğitim kurumlarını, parkları, bahçeleri, meydanları ve seçim sandıklarını erkeklerin uygun gördüğü düzene teslim etmiyoruz.

Tacize, tecavüze, çocuk istismarına, milli eğitimin suç işledikçe korunan pedofili düzenbazlarına, aile içine hapsedilmeye ve siyasal şiddete HAYIR diyoruz.

Alevi kadınlar olarak tüm farklılıkların tanındığı, eşitlikçi, demokratik, özgürlükçü bir anayasa istiyoruz ve tek adam diktatörlüğüne HAYIR diyoruz.

Alevifobik, ayrımcı politikalarla Alevilerin ve Alevi kadınların işsizleştirilmesine, kamu kurumlarından atılmasına, haklarında üretilen cinsiyetçi karalama politikalarına HAYIR diyoruz.

Alevi kadınlar olarak kadın ve erkeği eşit gören bir inancın üyeleriyiz. Ve bu eşitliği sadece Alevi toplumuna değil, dünyaya kazandırana dek mücadele edeceğimizi duyuruyoruz.

Kadıncıl inancımızı yok sayan tekçi/erkek egemen iktidarlara ve bizleri yok sayan erkek egemenliğine karşı her zaman vardık, varız var, olacağız.

Kırklar Meclisi’nden koparak gelen, Rızalık şehrinin toplumunu kurmayı hedefleyen bizler, erkeklere ve erkek egemenliğine biat etmiyoruz.

Susmuyoruz. Korkmuyoruz. Dünyayı yerinden oynatacak, yeniden kuracak gücümüz olduğunu biliyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü sokaklarda karşılıyor, mor isyan bayraklarımızı gökyüzüne kaldırıyoruz. İnadına kadın mücadelesi, inadına HAYIR diyoruz.

Alevi kadınlar olarak çeşitliliğe yaşam hakkı tanımayan yeni Türkiye düzenine ‘HAYIR’ diyoruz.

Tanrıçalardan Pir Analarımıza, Kadıncık Ana-Elif Ana gibi Alevilik süreklerini kuran Pirlerimize, Zarife Hanım gibi sistem değiştirmek için gözünü budaktan sakınmayan kadınların Yol’unu Yol bildik.

Aşk olsun eşitlikçi inancımıza ve tarihimize.

Aşk olsun kadınlara.

Aşk olsun 8 Martlarımıza.