Türkiye’de son on yılda suça sürüklenen çocuk sayısı hızla artıyor

Son on yılda Türkiye’de suça sürüklenen çocuk sayısının iki katına çıktığı endişe verici bir gerçekliktir. Adalet Bakanlığı’nın Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, 2013 yılında 18 yaş altı çocuklardan 15 bin 600’ü suç işlerken, bu sayı 2023 yılında 31 bin 200’e yükselmiştir.

Bu artışın ardında birçok etken yatmaktadır. UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Raporu 2021, Türkiye’de 15-17 yaş arası çocukların %12.5’inin suça maruz kaldığını, %2.7’sinin ise suç işlediğini göstermektedir. Tevfik Fikret Uysal ve Ayşe Güçlü’nün “Türkiye’de Suça Karışan Çocuklar Üzerine Bir Araştırma” başlıklı makalesine göre ise yoksulluk, aile içi şiddet, eğitimsizlik, akran zorbalığı ve madde bağımlılığı gibi faktörler, çocukların suça sürüklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Türkiye’de çocuk suçluluğunu önlemek için birçok önlem önerilmektedir. Adalet Bakanlığı’nın “Çocuk Suçluluğu İle Mücadele Strateji Belgesi 2023-2025” kapsamında, aile içi şiddetin önlenmesi, yoksulluğun azaltılması, eğitime erişimin kolaylaştırılması ve çocukların sosyal hayata katılımının artırılması gibi adımlar atılması hedeflenmektedir.

Ancak, çocuk suçluluğuyla mücadelede sadece devletin değil, aynı zamanda toplumun da aktif bir rol oynaması gerekmektedir. Aileler, çocukları için sevgi dolu ve güvenli bir ortam sağlamalıdır. Eğitim sistemi, çocukların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmeli ve çocukların potansiyellerini geliştirecek programlar sunulmalıdır.

Öte yandan, hapishanelerdeki çocukların durumu da endişe vericidir. Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Hapiste Çocuk Tematik Alan Temsilcisi Avukat Cansu Şekerci’nin belirttiği gibi, hapishaneler çocuklar için uygun yerler değildir ve sistemde değişiklikler yapılmalıdır. Çocukların hapishanelerde rehabilitasyonu mümkün değildir ve çocuklar suça sürüklendiklerinde koruyucu ve önleyici önlemler alınmazsa, suçtan uzaklaşmaları da pek mümkün olmamaktadır.

NHY, Deniz Çınar / T24, UNICEF Türkiye Çocuk Hakları Raporu 2021