Türkiye’de İşsizlik Rekor Kırdı! DİSK-AR Raporu Açıklandı!

DİSK-AR, Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi, her çeyrek dönemde işsizlik ve istihdam verilerini analiz ederek kamuoyuyla paylaşıyor. Bu raporda, TÜİK’in Mart 2023 Hanehalkı İşgücü Araştırması (HİA) sonuçlarına göre işsizlik ve istihdamın durumu değerlendiriliyor.

Rapora göre, Nisan 2023 döneminde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 13,9 olarak gerçekleşti. Bu oran, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puanlık bir artışa işaret ediyor. Dar tanımlı işsiz sayısı ise 4 milyon 511 bin kişi olarak hesaplandı. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 275 bin kişilik bir artış anlamına geliyor.

DİSK-AR tarafından hesaplanan geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 27,4 olarak bulundu. Bu oran, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puanlık bir artışa denk geliyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 9 milyon 837 bin kişi olarak gerçekleşti. Bu sayı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 650 bin kişilik bir artış demek.

Raporda ayrıca, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, sektör ve meslek gruplarına göre işsizlik ve istihdam verileri de incelendi. Buna göre, kadın işsizliği erkek işsizliğinden daha yüksek seviyelerde seyrediyor. Genç nüfusun işsizlik oranı ise yüzde 25’i aşıyor. Eğitim düzeyi arttıkça işsizlik oranının da arttığı görülüyor. Sektörler bazında ise tarım dışı istihdamda en fazla kaybın hizmet sektöründe yaşandığı belirlendi. Meslek gruplarına göre ise nitelikli olmayan işlerde çalışanların oranının arttığı tespit edildi.

Raporun tamamına DİSK-AR’ın web sitesinden ulaşabilirsiniz.