ILO Raporu: Türkiye’de Depremlerin İşgücü Piyasası Üzerindeki Etkileri

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 1919 yılında Versay Barış Anlaşması ile kurulan ve sosyal adalet, insan ve çalışma hakları konularında uluslararası standartlar geliştiren bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşudur. ILO, her yıl Haziran ayında Cenevre’de düzenlenen Uluslararası Çalışma Konferansı’nda üye ülkelerin hükümet, işçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelerek çalışma hayatına ilişkin sözleşme ve tavsiyeler kabul etmektedir.

ILO, Şubat 2023’te Türkiye’nin Maraş bölgesinde meydana gelen depremlerin işgücü piyasası üzerindeki etkilerini inceleyen bir rapor yayınladı. Rapora göre, depremler nedeniyle 657 bin tam zamanlı istihdam kaybı yaşandı ve bu da Türkiye’nin toplam istihdamının %1,6’sına denk geldi. Depremlerden en çok etkilenen sektörler tarım, imalat ve ticaret oldu. Depremler ayrıca işsizlik oranını %0,5 artırarak %13,4’e yükseltti. Raporda, depremzedelerin geçici istihdam programlarına dahil edilmesi, sosyal güvenlik yardımlarının artırılması ve işyerlerinin yeniden inşası için kredi sağlanması gibi öneriler de yer aldı.

Bu rapor, ILO’nun Türkiye’deki ortaklarıyla yaptığı işbirliğinin bir sonucu olarak hazırlandı. ILO Türkiye Ofisi, Türkiye’de insana yakışır iş için politika belirlemeyi iyileştirmek, engelli kişilerin ve kadınların işgücü piyasasına eşit erişimini sağlamak, sosyal taraflarda karar mekanizmalarında kadın temsilinin güçlenmesini sağlamak gibi konularda destek vermektedir. ILO ayrıca Türkiye’de çocuk işçiliği ile mücadele etmek için de çalışmalar yürütmektedir.

ILO’nun bu raporu ve diğer faaliyetleri, Türkiye’nin deprem sonrası toparlanmasına ve çalışma hayatının iyileştirilmesine katkı sağlayabilir. ILO’nun uluslararası çalışma normlarına uyum sağlamak da Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artırabilir. ILO ile Türkiye arasındaki işbirliğinin devam etmesi ve güçlenmesi her iki tarafın da yararına olacaktır.