Mahkemeden TTB için “kayyum” kararı

Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması istemiyle açılan davanın 7’nci duruşması bugün görüldü. Mahkeme, TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına ve yerlerine kayyum atanmasına karar verdi. Kararın gerekçesi olarak, TTB Merkez Konseyi’nin 2018 yılında yapılan genel kurulda usulsüz seçildiği iddiası gösterildi.

TTB Merkez Konseyi üyeleri, karara itiraz edeceklerini ve hukuk mücadelesini sürdüreceklerini açıkladılar. TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, “Bu karar, Türkiye’de hekimlerin örgütlenme hakkına ve meslek örgütüne yönelik bir darbedir. Bu karar, hekimlerin ve halkın sağlığını savunan bir meslek örgütünü susturmaya yönelik bir girişimdir. Bu karar, hukuka ve vicdana aykırıdır. Bu kararı tanımıyoruz ve kabul etmiyoruz” dedi.

TTB’nin avukatları da kararın hukuksuz olduğunu ve temyiz edileceğini belirttiler. Avukatlar, “TTB Merkez Konseyi’nin seçimi konusunda herhangi bir usulsüzlük yoktur. Bu konuda Yargıtay’ın da içtihatları vardır. Mahkeme, yasalara ve yargı kararlarına aykırı bir şekilde kayyum atamıştır. Bu karar, siyasi bir baskı sonucu alınmıştır. TTB’nin bağımsızlığına ve demokratik yapısına zarar vermektedir” diye konuştular.

TTB Merkez Konseyi üyelerine destek veren çok sayıda hekim, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu da mahkeme önünde toplandı. Burada yapılan basın açıklamasında, “TTB bizimdir, bizim kalacak” sloganları atıldı. TTB’nin demokratik seçimle iş başına gelen yöneticilerinin görevden alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.