TTB Başkanı Fincancı: Sağlıkta kriz giderek derinleşiyor, ya derhâl gerçekçi adımlar atın ya da istifa edin

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara’da sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilen eylemde konuşma yaparak sağlıkta yaşanan krizin derinleştiğini belirtti. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı’nın şiddeti önlemesi veya istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

Fincancı, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın sorunların kaynağı olduğunu ve bu programın mesleğin değersizleştirilmesi ve toplum sağlığının göz ardı edilmesi gibi sorunlara yol açtığını söyledi. Sağlıkta yaşanan sorunların geçici çözümlerle şiddeti besleyen bir şekilde ele alındığını ifade etti.

Sağlıkta şiddet yasasının değiştirilmeden kabul edilmesini isteyen Fincancı, sağlık çalışanlarının güvenli çalışma ortamlarına ihtiyaç duyduğunu ve mesleklerini hedef gösteren iletişim araçlarının denetlenmesini talep etti. Ayrıca, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın terk edilmesini ve hekim-hasta ilişkisindeki güvenin yeniden tesisini hedeflediklerini belirtti.

TTB Başkanı Fincancı’nın açıklamaları, sağlık çalışanları tarafından gerçekleştirilen eylemde sağlık sistemindeki sorunlara dikkat çekmek ve çözüm taleplerini dile getirmek amacıyla yapılmıştır. Sağlıkta şiddetin önlenmesi ve sağlık sisteminde iyileştirmelerin yapılması, sağlık çalışanları ve sivil toplum kuruluşları tarafından önemli konular olarak vurgulanmaktadır.(DHA)