Tarım Alanlarında 30 Yılda Yüzde 13’lük Azalma

Türkiye, son 30 yılda tarım arazilerinin yüzde 13’ünü kaybetti. Artan maliyetler ve çiftçilerin tarlayı terk etmesi, tarım arazilerinin azalmasına neden oluyor. Antalya ise bu süreçte yüzde 15’lik bir tarım arazisi kaybı yaşadı. Çiftçiler, üretimden vazgeçip sera ve tarlalarını müteahhitlere vererek depo veya daire yaptırarak kira geliri elde etmeyi tercih ediyor.

Antalya, turizm ve örtü altı tarımın merkezi konumunda bulunuyor. Ancak betonlaşma, turizm sektörünün etkisi ve artan girdi maliyetleri nedeniyle tarım alanları giderek azalıyor. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, betonlaşmanın, Antalya’nın turizm kenti olması nedeniyle daha fazla olduğunu belirtiyor. Tarım alanlarındaki azalma, özellikle turizmin canlı olduğu bölgelerde daha belirgin hale geliyor.

Ancak, bu azalma üretimde bir düşüşe neden olmamış gibi görünüyor. Prof. Dr. Mustafa Erkan, tarım verimliliğindeki artışın, ıslah çalışmaları ve yeni tarım teknikleri sayesinde gerçekleştiğini belirtiyor. Bu sayede Türkiye genelinde tarım üretiminde önemli artışlar yaşanmış durumda.

Çiftçiler, artan girdi maliyetleri nedeniyle tarımı bırakıp alternatif gelir kaynakları arayışına giriyor. Sera ve tarlalarını depoya çevirip kira geliri elde etmek veya müteahhitlere vererek daire veya dükkan karşılığında gelir elde etmek, çiftçilerin yeni stratejilerinden biri haline gelmiş durumda.

Özellikle tarım sektöründen vazgeçen genç çiftçiler, turizm tesislerinde aylık ücretle çalışmayı tercih ediyorlar. Bu durum, tarımın ekonomik olarak zorlayıcı hale gelmesiyle birlikte çiftçilerin yeni geçim kaynakları arayışına girmelerine yol açıyor.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün verilerine göre, Antalya, bitkisel üretimde Türkiye’de ilk sırada yer alıyor. Ancak bu başarıya rağmen tarım alanlarındaki azalma, sektördeki zorlukları gözler önüne seriyor. Türkiye genelinde tarım arazilerindeki azalma, çeşitli faktörlerle birlikte çiftçilerin stratejilerini değiştirmesine neden oluyor.