Seragazı Emisyon Miktarlarında Hızlı Artış

TÜİK 17 Nisan 2017 tarihli 24588 sayılı Haber Bülteninde yayınladığı veriler aynen aşağıya alınmıştır. Ve bu verilere göre en çok Sera Gazı Emisyonuna neden olan da Enerji sektöründeki Termik ve diğer santraller kaynaklıdır. Her geçen günde bu alandaki aşırı Sera Gazı oluşturan santrallerde hızlı bir artış göstermektedir. Ayrıca Sanayi kaynaklı Sera oluşumuda Soğutma kaynaklı olan Çimento ve Seramik sektörüdür.

Bu alanda kullanılan suların hem kirliliğe neden olduğu, hem de su varlığını tehlikeye soktuğu görülmektedir. Son belirlemelere göre Havzalardaki su alınımının, su kaynaklarının kendini yeniliye bilme kapasitesini çok aşmıştır. Bu konuyu başka bir yazıda, yine TÜİK verileriyle açıklayacağız.

“Toplam seragazı emisyonu 2015 yılında 475,1 Mt CO2 eşdeğeri oldu

Seragazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2015 yılında toplam seragazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 475,1 milyon ton (Mt) olarak hesaplandı. 2015 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %71,6 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla %12,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %12,1 ile tarımsal faaliyetler ve %3,5 ile atık takip etti.

Kişi başı seragazı emisyonları arttı

CO2 eşdeğeri olarak 2015 yılı toplam seragazı emisyonu 1990 yılına göre %122 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,88 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2015 yılında 6,07 ton/kişi olarak hesaplandı.

CO2 emisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu

Toplam CO2 emisyonlarının 2015 yılında %86,1’i enerjiden, %13,7’si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, %0,2’si ise tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.

CH4 emisyonlarının %59,3’ü tarımsal faaliyetlerden kaynaklandı

CH4 emisyonlarının %59,3’ü tarımsal faaliyetlerden, %28,8’i atıktan, %11,8’i enerjiden, %0,1’i ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.

N2O emisyonlarındaki en büyük payı tarımsal faaliyetler oluşturdu

N2O emisyonlarının %78,4’ü tarımsal faaliyetlerden, %11,2’si enerjiden, %6,1’i atıktan, %4,3’ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.

Seragazı emisyon envanteri, enerji, endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklanan, doğrudan seragazları olan karbondioksit (CO2), metan (CH4), diazotmonoksit (N2O) ve F-gazları ile dolaylı seragazları azotoksitler (NOx), metan dışı uçucu organik bileşikler (NMVOC), karbonmonoksit (CO)  ve kükürtdioksit (SO2) emisyonlarını kapsamaktadır.”

Ali MAKAL

Yukarıdaki yazı TÜİK Haber Bülteninden alınmıştır. WWW.tuik.gov.tr/preTablo.do?alt_id