Salda Gölü’ne risk oluşturan maden iznini Danıştay iptal etti

Salda Gölü, Türkiye’nin en derin ve en temiz göllerinden biri olarak biliniyor. Bu eşsiz doğal güzelliği korumak için çevreciler, yerel halk ve bilim insanları uzun süredir mücadele ediyor. Ancak Salda Gölü’ne yakın bir alanda kalker ocağı açılması planlanıyordu. Bu proje, gölün ekosistemine ve su kalitesine ciddi zararlar verebilirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kalker ocağı projesine ÇED gerekli değildir kararı vermişti. Bu karara karşı açılan davada Isparta İdare Mahkemesi, ÇED gerekli değildir kararını iptal etmişti. Ancak bakanlık, bu kararı temyiz etmişti.

Danıştay 4. Dairesi, bakanlığın temyiz başvurusunu reddetti ve Isparta İdare Mahkemesi’nin kararını onadı. Böylece Salda Gölü’ne risk oluşturan kalker ocağı projesi durdurulmuş oldu.

Salda Gölü’nü korumak için verilen bu hukuk mücadelesi, Türkiye’de çevre davalarının önemini bir kez daha gösterdi. Salda Gölü, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da nadir doğal miraslarından biri. Bu mirası gelecek nesillere aktarmak için hepimizin sorumluluk alması gerekiyor.