Sağlıkçılardan güvenli çalışma ortamı talebi

Sağlık meslek örgütleri, Dr. Aynur Dağdemir’in ölüm yıldönümünde alanlara çıkarak, güvenli çalışma ortamı talebinde bulundu.

Türk Tabipler Birliği (TTB) ve Ankara Tabip Odası (ATO), bundan 6 yıl önce Samsun’da görev yaptığı özel hastanede çalışırken bir erkek tarafından katledilen Dr. Aynur Dağdemir’in ölüm yıldönümüne ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantının yapıldığı salona “Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa ve güvenli işyerleri istiyoruz” yazılı pankart asıldı. ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu üyesi Benan Koyuncu, “Dağdemir, çalışma arkadaşını şiddetten korumak isterken öldürüldü. Bu olay, sağlıkta şiddetin ve kadına yönelik şiddetin en can yıkıcı noktasında duruyor” dedi.

Koyuncu, Hiçbir kamu kurumuna hatta alışveriş merkezlerine kontrolsüz girilemezken hastanelere her türlü zarar verici alet ile girilebilmesini kabul etmediklerini ifade etti.

İFLAS EDEN SAĞLIK SİSTEMİ

Görevini yaptığı sırada şiddete uğrayan hekimlerin şikâyetlerine yönelik hiçbir adım atmayanların, gereksiz başvurular ile hekimler üzerinde baskı yarattığını belirten Koyuncu, şikâyetlere konu olan sorunların tamamına iflas etmiş sağlık sisteminin neden olduğunu ifade etti. Koyuncu, “Sağlıkta şiddet, genel şiddet ikliminden, siyasetçilerin şiddet üreten politikalarından da ayrı düşünülemez. Özellikle son yaşanan olaylarda erkek hastalar tarafından kadın sağlık çalışanlarına yönelik art arda gelen saldırılara tanıklık ediyoruz, elbette bunların tesadüf olmadığını, toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle ilişkili olduğunu biliyoruz” diye kaydetti.

‘İŞ YERLERİNDE ŞİDDET KARŞITI POLİTİKALAR UYGULANMALI’

Dağdemir’in cesaretli dayanışmasını büyütmek ve şiddeti bitirmek için birlikte mücadele ettiklerinin altını çizen Koyuncu, şiddet doğuran sağlık sisteminde, güvensiz işyerlerinde çalışmak istemediklerini söyledi ve sağlıkta şiddete karşı şu talepleri sıraladı:

“* Sağlıkta şiddetin ana kaynağı olan neoliberal sağlık politikalarından derhal vazgeçilmesini ve sağlıkta şiddet için Türk Tabipleri Birliğinin önerileri çerçevesinde etkili yasa çıkarılmasını istiyoruz.

  • Tüm işyerlerinde kadına karşı şiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar uygulanmasını ve İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konup etkili bir şekilde uygulanmasını talep ediyoruz.

  • İş yaşamında şiddet ve tacize karşı ILO 190 Sözleşmesinin imzalanmasını talep ediyoruz.”

DİYARBAKIR

TTB ve Amed Sağlık Platformu, sağlık alanında artarak devam eden şiddete dikkat çekmek amacıyla Yenişehir’de bulunan Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi önünde açıklama yaptı. “Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa ve güvenli işyerleri istiyoruz” pankartının açıldığı açıklamaya, çok sayıda sağlık emekçisi katıldı.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan da öldürülen Dağdemir’i anarak ortak açıklamayı okudu.

MÜCADELE ÇAĞRISI

TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ise Diyarbakır’a şiddete karşı dayanışmayı büyütmek için geldiklerini söyledi. Sağlık çalışanlarının hakları için başlattıkları çalışmaya dikkat çeken Fincancı, “Eğer hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hakları ödenmezse sağlığın olmayacağını biliyoruz. Sağlıkta şiddet nedeniyle her gün gencecik meslektaşlarımız bu ülkeden gidiyor. Bunun nedeni ise değersizleştirilen çalışma koşullarıdır. 23 Kasım’da İstanbul’daki yürüyüş ve 27 Kasım’daki Ankara formunda da ve daha sonraki eylem ve etkinlerimizde yan yana durarak haklarımızı alana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

ADANA

Adana Tabipler Odası (ATO), da aynı gündeme ilişkin açıklama yaptı. ATO Başkanı Selahattin Menteş, “Dr. Aynur Dağdemir’i anıyoruz. Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa ve güvenli işyerleri istiyoruz. Şiddet doğuran sağlık sisteminde, güvensiz işyerlerinde çalışmak istemiyoruz” dedi.

ANTALYA

Antalya Tabipler Odası (ATO) da düzenlediği toplantıda sağlıkta şiddetin son bulması için gerekli yasaların çıkartılmasını talep etti.

İSTANBUL

İstanbul’da, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamada, “Sağlıkta şiddete karşı etkili yasa, güvenli iş yerleri istiyoruz ” pankartı açılıp, “Sağlıkta şiddete alışmayacağız sessiz kalmayacağız” ve “Sağlıkta şiddet sona ersin“ dövizleri taşındı.

MÜCADELEYE SÖZÜ

Açıklamada ilk olarak söz alan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Anadolu Temsilcisi Hatice Yayla, sözlerine yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anarak başladı. Yayla, hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını ifade ederek, “Toplumun sağlık hakkını gasp eden ‘sağlıkta yıkım politikaları’ bu sistemin bir sonucudur. Aynı zamanda bu ülkeyi yönetenlerin sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran, aşağılayan, bu sistemden kaynaklı her sorun sanki sağlık emekçilerinden kaynaklanıyormuş gibi gösterenlerdir. Sağlıkta ki yıkım politikalarından vazgeçilmediği sürece sağlıkta yaşanan şiddet önlenemez. Bugün hala bu sisteme karşı mücadele etmeye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Tek tek değil hep birlikte mücadele edersek kazanacağımızı da biliyoruz” ifadelerini kullandı.