Pedagoji Nedir, Pedagoglar Ne İş Yapar?


Pedagoji veya çocuk bilimi, çocuklarda davranış bozuklukları ve kökenini araştıran bilim dalıdır. Kelimenin aslı, Yunanca “Paidagogeo”‘dur. Buna göre yalın anlamı ile pedagoji; çocuk bilimi demektir. Pedagojinin ilgi sahası, yeni doğan ile yetişkin arasındaki çocuktur.

Pedagoji bilimi kendi altında farklı alanlara ayrılmaktadır, bunlardan bazıları;

Eğitim pedagojisi: Eğitimde doğru stratejilerin uygulanması ile ilgilenir. Pek çok ülkede pedagojinin ana dalıdır.

Orthopedagoji: Problemli çocuklar ve onların davranışları ile ilgilenir.

Transkültürelpedagoji :Kültürel etkenlerin çocuk davranışları üzerinde yansımaları ile ilgilenir.

Antropedagoji: Pedagojik açıdan dikkate değer, tarihteki örnek şahsiyetlerin durumlarını inceler ve günümüz ile karşılaştırmalı veri alışverişi yapar.

Bunun yanı sıra pedagoji, medya pedagojisi, engelli çocuklar pedagojisi gibi alt başlıklara da ayırılmaktadır.

Pedagog, çocukların öncelikle psikolojisini ve zihinsel gelişimini takip ve gözlemini yapan muhtemel sorunlara karşı danışmanlık yaparken çözüm üretebilen uzmanlardır. Çocuk ve ergenin psikolojisini, psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimini takip eden, gerektiğinde ebeveynlere psikolojik ve pedagojik danışmanlık yapan, çocuk ve ergenler ile çalışan psikolojik danışmanlardır. 

Pedagoglar, yalnızca psikolojik sorunlar için değil doğru çocuk yetiştirme adına ebeveynlere fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan rehberlik yapan kişilerdir.

Pedagogların hizmet sahaları genelde şu başlıklar altında toparlanabilir,

Eğitim alanında;

Okullarda eğitim süreçlerini çocukların maksimum öğrenmesine göre programlamak

Eğitim sürecinde yapılan yanlışlıkları gidermek

Öğretmenlik ve rehberlik hizmetleri

Okul başarısızlığı ve uyumsuzluğu olan çocuklara yardımcı olmak

Okullarda disiplin kurulu danışmanlığı

Öğrenme ve dikkat eksikliği

Zekâ geriliği ve/veya üstün zekâ sonucu uyum problemleri

Düşük ve yüksek IQ üzeri çalışmalar

Zekâ engelli çocuklar rehabilitasyonu

Aile danışmanlığı alanında;

Anne-çocuk ilişkileri

Çocuk terbiyesine yönelik destek programları

Bu alanların yanı sıra pedagoglar, çocuk mahkemelerinde bilirkişi, çocuk ıslahevlerinde gözlemci ve uzman kişi, her dereceli kreş ve çocuk yuvalarının açılmasında bilirkişi, sağlık kurumları, hastane ve çocuk kliniklerinde uzman olarak da görev yapmaktadırlar.

Çocuğunuz paylaşmayı bir türlü öğrenemiyorsa

Çocuğun yalan söylediği durumlarda

Çocuk sık sık kardeşleriyle kavga ediyorsa

Çocukta oyun ve teknoloji bağımlılığı varsa

Çocukta inatçılık varsa

Çocuğun beslenme alışkanlıklarında sorun varsa

Çocuğun sosyal uyum sorunları varsa

Çocuğun bağlanma problemi varsa

Çocuğun tuvalet eğitimi ve bu gibi durumlarda pedagog desteğine başvurmanız gerekmektedir.

Arslan ÖZDEMİR
Latest posts by Arslan ÖZDEMİR (see all)