300 Milyondan Fazla Çocuk Geçen Yıl Çevrimiçi Cinsel İstismar ve Sömürü Mağduru Oldu

İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, dünya genelinde 300 milyondan fazla çocuğun geçen yıl çevrimiçi cinsel istismar ve sömürü mağduru olduğunu ortaya koydu. Araştırma, çocukların yüzde 12,6’sının, yani sekizde birinin, cinsel içerikli görüntü ve videolara rıza dışı maruz kaldığını veya bu tür içeriklerin konuşma ve paylaşımına zorlandığını tespit etti. Bu oran, yaklaşık 302 milyon çocuğa denk gelmektedir.

Araştırma, dünya genelindeki çocukların yüzde 12,5’inin, yani 300 milyonunun, geçen yıl cinsel eylem talepleri de dahil olmak üzere istenmeyen cinsel konuşmalara maruz kaldığını belirledi. Bu veriler, çevrimiçi ortamda çocuklara yönelik cinsel istismar ve sömürünün ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne sermektedir.

İngiltere ve Diğer Ülkelerde Durum

Childlight girişiminin verilerine göre, İngiliz erkeklerinin yüzde 7’si, yani yaklaşık 1,8 milyon kişi, bir noktada çocuklara karşı çevrimiçi suç işlediğini kabul etmiştir. Bu oran, Londra’nın ünlü Wembley Stadyumu’nu 20 kez doldurmaya eşdeğerdir. ABD’de her dokuz erkekten biri, yani yaklaşık 14 milyon erkek, çocuklara karşı çevrimiçi suç işlediğini itiraf etmiştir. Avustralya’da ise erkeklerin yüzde 7,5’i aynı suçu kabul etmiştir.

Edinburgh Üniversitesi’nin Childlight girişimi, bu durumu “çok uzun süredir gizli kalmış küresel bir sağlık salgını” olarak nitelendirmektedir. Childlight başkanı Paul Stanfield, “Çocuk istismarı materyalleri çok yaygın. Bu, çok uzun süredir gizli kalmış küresel bir sağlık salgınıdır. Her ülkede görülüyor, katlanarak büyüyor ve küresel bir müdahale gerektiriyor. Acilen harekete geçmeli ve bunu önlenebilecek bir halk sağlığı sorunu olarak ele almalıyız. Çocuklar bekleyemez” şeklinde konuştu.

Araştırma, birçok erkeğin, gizli kalacağını düşündükleri takdirde çocuklara karşı fiziksel cinsel suçlar işlemeye çalışacaklarını itiraf ettiğini de ortaya koydu. Edinburgh Üniversitesi’nde uluslararası çocuk koruma profesörü olan Debi Fry, konunun “her sınıftaki, her okuldaki, her ülkedeki” çocukları etkilediğini belirtti. Fry, “Bunlar zararsız görüntüler değil, son derece zarar verici. Bu istismarcı içeriğin kaldırılmasındaki başarısızlık da devam ediyor” dedi.

Küresel Müdahale Gerekliliği

Araştırma, çocuklara yönelik çevrimiçi cinsel istismar ve sömürünün küresel bir sağlık krizi olarak ele alınması gerektiğini vurguluyor. Bu durumun önlenmesi için uluslararası iş birliği ve etkin müdahaleler gerekmektedir. Çocukların korunması için acilen harekete geçilmesi, yasaların sıkılaştırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu veriler, çevrimiçi ortamda çocuk istismarı ve sömürüsünün ne kadar yaygın olduğunu ve acil müdahale gerektirdiğini göstermektedir. Çocukların korunması için uluslararası toplumun birlikte çalışması, bu krizin üstesinden gelinmesi için elzemdir. (NHY, Haber Merkezi)