Türkiye’de Genç İşçilerin Durumu: Güvencesizlik ve İş Kazaları

Türkiye’de genç işçiler, yoksulluk, güvencesizlik ve geleceksizlik gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin verilerine göre, son on bir yılda en az 2500 genç işçi iş kazaları sonucu hayatını kaybetmiştir. Bu trajik istatistik, genç işçilerin karşılaştığı risklerin ve zorlukların bir göstergesi olarak dikkat çekmektedir.

İSİG Meclisi’nin raporuna göre, genç işçi ölümleri pandemi döneminde kısmen düşüş göstermiş, ancak özellikle 2021 yılı Eylül ayından itibaren derinleşen ekonomik sorunlar nedeniyle tekrar artışa geçmiştir. Bu durum, genç işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve iş güvenliğinin sağlanması konusunda acil önlemler alınması gerektiğini göstermektedir.

Raporda belirtilen verilere göre, genç işçi ölümlerinin büyük bir kısmı inşaat, tarım ve sanayi sektörlerinde meydana gelmiştir. Trafik kazaları, yüksekten düşmeler, ezilmeler ve elektrik çarpmaları gibi çeşitli nedenlerle yaşanan bu iş kazaları, genç işçilerin hayatını tehdit eden faktörler arasında yer almaktadır.

Genç işçi ölümlerinin yüzde 93’ünün ücretli çalışanlardan oluştuğu belirtilmiş, bu da gençlerin ekonomik olarak zorlu koşullarda yaşamak ve çalışmak zorunda kaldıklarını ortaya koymaktadır. Sektörel dağılımda ise genç işçi ölümlerinin yüzde 34’ü sanayi, yüzde 27’si inşaat, yüzde 22’si hizmetler ve yüzde 17’si tarım sektörlerinde gerçekleşmiştir.

Bu veriler, Türkiye’de genç işçilerin karşılaştığı güvencesizlik ve iş kazaları sorununun ciddiyetini gözler önüne sermektedir. Genç işçilerin yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, iş güvenliği önlemlerinin artırılması ve ekonomik destek sağlanması, bu sorunların çözümüne yönelik atılması gereken adımlardır.

Kaynaklar:
: İSİG Meclisi’nin 2013-2024 yılları arasındaki genç işçi ölümlerine ilişkin raporu.