Dünya nüfusunun ruh sağlığı: Almanya, Türkiye, ABD ve Meksika liste başında

Ruh sağlığı, giderek küresel bir endişe haline geliyor. Alman sigorta şirketi AXA’nın yaptırdığı bir ankete göre, ruhsal hastalıkların yaygınlığı dünya genelinde endişe verici boyutlara ulaşıyor. Almanya, Türkiye, ABD ve Meksika gibi ülkelerde ruhsal hastalıklardan muzdarip olanların oranı oldukça yüksek.

Almanya’da, katılımcıların yaklaşık %31’i ruhsal bir hastalığın etkisi altında olduğunu belirtiyor. Türkiye’de bu oran %38’e, ABD’de ise %40’a kadar çıkıyor. Bu bulgular, AXA’nın uluslararası kamuoyu araştırma şirketi Ipsos ile yaptığı “Ruh Sağlığı Raporu 2024” adlı anketin sonuçlarına dayanıyor.

Ankete katılan bin kişi arasında yapılan araştırmada, 16 farklı ülkeden insanların ruh sağlığı durumları hakkında bilgi toplandı. Ancak bu sonuçlar, geçen yıla kıyasla genel olarak kötüleştiğini gösteriyor. Fransa, İrlanda ve Meksika gibi ülkelerde psikiyatrik hastalıklardan muzdarip olanların oranı %6 ila %7 oranında arttı. Türkiye’de ise bu artış %8’e kadar yükseldi.

Özellikle 18 ila 34 yaş arasındaki gençlerde psikiyatrik sorunlar daha yaygın. Bu durum, özellikle İrlanda, Türkiye ve ABD’de belirgin hale geliyor. Rapor, 18-24 yaş arasındaki gençlerin %43’ünün ruhsal bir hastalığa sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu grup içinde en sık görülen hastalıklar depresyon ve anksiyete bozuklukları.

Ankete göre, ruhsal sağlık sorunları yaşayan kişiler arasında cinsiyet ve yaş farklılıkları da belirgin. Kadınlar, kendilerini erkeklerden daha sık ruhsal hastalıklardan muzdarip olarak tanımlıyor. Bu eğilim, ankete katılan tüm 16 ülke için geçerli.

Bununla birlikte, ankete katılan kişilerin sadece bir kısmı profesyonel yardım almış durumda. Özellikle Almanya’da, katılımcıların %57’si uzmanlar tarafından sunulan tedavilerin, hastalıklarının başarıyla tedavi edildiğini belirtiyor. Ancak, her dört kişiden biri (yaklaşık %24), hiçbir tedavi arayışında bulunmuyor.

NHY/ DW Türkçe