TTB’den ‘Bozkurt’ İşareti Yapan Doktorlar Hakkında Açıklama

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medyada yayılan ve bir grup doktorun ‘bozkurt’ işareti yaptığı görüntülerle ilgili bir basın açıklaması yaptı. TTB, doktorların sağlık hizmeti sunarken politik kimliklerini bir yana bırakmaları gerektiğini vurgularken, bu tür görüntülerin toplumda güven zedeleyici olabileceğini ifade etti.

TTB’nin yazılı açıklamasında şu noktalara dikkat çekildi:

Doktorların, diğer toplum üyeleri gibi farklı politik düşünce ve değerlere sahip olmalarının doğal olduğu belirtildi. Ancak, doktorların meslek ahlakı kuralları gereğince sağlık hizmeti sunarken yansızlıklarını korumaları gerektiği vurgulandı. TTB, hekimlerin kişisel olarak politik tutum almalarının doğal bir hak olduğunu, ancak mesleklerini icra ederken tarafsızlıklarını muhafaza etmelerinin zorunlu olduğunu hatırlattı.

Hekimlik Andı ve TTB Hekimlik Meslek Etiği Kuralları hatırlatılarak, bu kuralların toplumun mesleğe ve meslek mensuplarına güven duymasını sağlamak amacıyla oluşturulduğu ifade edildi. Meslek ahlakı kurallarının ve bu kuralların ifade ettiği değerlerin özenle korunması gerektiği vurgulandı.

Toplumun, farklı kişisel değerlere ve politik kimliklere sahip bireylerden oluştuğu ve güven duyulması halinde sağlık sorunları için hekimlere başvurulacağı, tüm bilgilerin rahatlıkla paylaşılacağı ve mesleğin hakkıyla uygulanabileceği belirtildi. TTB, hekimlerin meslek ahlakı kurallarına uymalarının, toplumun sağlık hizmetlerine duyduğu güvenin temelini oluşturduğunu ifade etti.

Hekimlerin sağlık hizmeti sunarken politik kimliklerini bir yana bırakmaları gerektiği ve bu tür görüntülerin güveni zedeleyici nitelikte olduğu vurgulandı. TTB, bu görüntülerin meslek ahlakı kurallarıyla bağdaşmadığını ve toplumun hekimlere duyduğu güveni sarsabileceğini belirtti. Hekimlere ve hekimleri istihdam eden kurumlara, toplum sağlığı açısından son derece önemli olan ‘hekimin yansızlığı’ ilkesini ve güveni koruma yükümlülüğünü bir kez daha hatırlattı.

TTB, hekimlerin sağlık hizmeti sunarken tarafsızlıklarını korumaları gerektiğini vurguladı ve bu tür davranışların tekrarlanmaması için tüm hekimleri ve sağlık kurumlarını uyardı. Hekimlik mesleğinin etik kurallara uygun bir şekilde icra edilmesinin, toplumun sağlık hizmetlerine duyduğu güveni artıracağı ifade edildi.

TTB’nin bu açıklaması, doktorların mesleklerini icra ederken tarafsız olmaları ve toplumun güvenini korumaları gerektiğini vurgulayarak, sağlık hizmetlerinin etkin ve güvenilir bir şekilde sunulmasının önemine dikkat çekmektedir.