Meclis’te kabul edilen sağlık kanunu: Toplum sağlığı ve çalışanları tehdit ediyor

Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni sağlık kanunu, Türkiye’nin sağlık sektöründe önemli değişikliklere yol açacak. Ancak bu değişiklikler, hem toplum sağlığını hem de sağlık çalışanlarını olumsuz etkileyebilecek nitelikte.

AKP, MHP ve DSP’nin “evet” dediği düzenlemeye, muhalefetteki 8 parti “hayır” dedi. CHP’nin 1 fire verdiği oylamada, 240 “kabul” oyuna karşılık “ret” oyu 66’da kaldı.

Ana akım medya, değişiklikle birlikte personel sayısının artacağını ve ilaçların ruhsatlandırılma sürecinin hızlanacağını vurgulayarak düzenlemeyi bir “müjde” olarak duyurdu.

Ancak yeni kanun, bazı etik ilkelerin ihlalinden sağlık çalışanlarının cezalandırılmasına kadar pek çok tartışmalı değişiklik içeriyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB), bu düzenlemeyi “yamalı bohça” olarak nitelendiriyor.

İlaç ruhsatları için yapılan analizlerin kaldırılması, yerine yalnızca ilaç firmalarının izniyle işleyen bir sürecin getirilmesi önemli bir tartışma konusu. Sağlık emekçilerinin ceza alması durumunda döner sermayeden kesinti yapılması da eleştiriliyor. Üstelik, üçüncü kez uyarı alan sağlık emekçilerinin sözleşmelerinin feshedilebilmesi gibi yeni düzenlemeler de endişe yaratıyor.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, toplum sağlığını riske atan maddelerin olduğuna dikkat çekti. İlaçların onay sürecinin kısaltılmasının ciddi riskler içerdiğini belirten Fincancı, bu değişikliklerin geri dönüşü olmayan sorunlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, sağlık çalışanlarının “parayla terbiye edilmesi” eleştirisiyle, döner sermaye kesintileriyle sağlık çalışanlarının cezalandırılmasına dikkat çekti. Askeri hastanelerle birlikte askeri tıp eğitiminin ortadan kaldırılmasının da ciddi bir sorun olduğunu ifade eden Fincancı, bu değişikliklerin sağlık hizmetlerinde deneyimsiz ve özel eğitim almamış personel eksikliğine yol açabileceğini vurguladı.

Kısacası, yeni sağlık kanunu Türkiye’nin sağlık sektöründe önemli dönüşümlere neden olacak olsa da, beraberinde bir dizi tartışmalı noktayı da getiriyor. Bu değişikliklerin toplum sağlığı ve sağlık çalışanları üzerindeki etkileri yakından takip edilmeli ve gerekli düzeltmelerin yapılması için adımlar atılmalıdır.

NHY, Sağlık