Modern Kölelik: Dünyada 50 milyon kişi sömürü altında

Bu başlık size şaşırtıcı gelebilir, ama maalesef gerçek. Türkiye, Walk Free adlı uluslararası insan hakları kuruluşunun Küresel Modern Kölelik Endeksi’nde beşinciliğe yükseldi. Bu endeks, kişinin tehdit, şiddet, zorlama, aldatma ve/veya gücün kötüye kullanılması nedeniyle reddedemeyeceği veya terk edemeyeceği istismar vakalarını kapsıyor. Bu vakalar arasında zorla çalıştırma, zorla cinsel sömürü ve çocukların cinsel sömürüsü gibi durumlar var.

Türkiye’nin bu endekste neden bu kadar geride olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun birçok nedeni var, ama öne çıkanlar şunlar:

  • Siyasi kutuplaşmayla birlikte kadın haklarında ve kadınların korunmasında yaşanan gerileme
  • İnsan hakları savunucuları ve muhalifler üzerindeki baskılar
  • Azınlıklara yönelik ayrımcılık
  • Çatışmaların, özellikle de Suriye’deki savaşın etkisi
  • Sığınmacılar ve LGBTİQ+ topluluğunda mağdur olan kişileri tespit etmek için yeterli araçların geliştirilmemesi

Bu faktörler, Türkiye’de modern köleliğe maruz kalan kişi sayısının artmasına yol açtı. Rapora göre Türkiye’de 1,3 milyon modern köle var. Bu da Türkiye’nin toplam modern köle sayısında da ilk 10’da yer almasına neden oldu. Türkiye aynı zamanda Avrupa ve Orta Asya bölgesinde modern köleliğin en sık görüldüğü ülke oldu.

Bu durum karşısında Türk hükümetinin ne yaptığını sorarsanız, cevap pek iç açıcı değil. Türkiye’nin insan ticaretiyle mücadele planının 2009’dan beri güncellenmediği belirtiliyor. Ayrıca Türkiye’nin bu konuda uluslararası işbirliği yapmaktan da kaçındığı ifade ediliyor.

Modern kölelik, insan onuruna ve haklarına aykırı bir suçtur. Türkiye’nin bu suçu önlemek için acil olarak adım atması gerekiyor. Aksi takdirde hem uluslararası alanda hem de kendi vatandaşları nezdinde itibar kaybetmeye devam edecektir.

Modern kölelik nedir?

Bir kişinin zorla çalıştırılması, kontrol altında tutulması, istismar edilmesi ve kişisel özgürlüklerinin kısıtlanması durumudur. Bu durum, birçok farklı şekilde ortaya çıkabilir ve insan hakları ihlallerine neden olan bir sorundur.

Modern kölelik, fiziksel veya zihinsel şiddet, tehdit, alıkoyma, borç altında çalıştırma, sahte evlilikler, insan ticareti, zorla çocuk askerlik gibi yöntemlerle gerçekleştirilebilir. Kişiler genellikle işçi sömürüsü, cinsel sömürü, ev işçiliği, tarım, inşaat, fabrika çalışmaları gibi sektörlerde modern kölelik koşullarına maruz kalabilirler.

Kaynaklar:

[1] https://www.cumhuriyet.com.tr/yasam/turkiye-modern-kolelik-endeksinde-dunyada-besinci-avrupada-birinci-sirada-2084348
[2] https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-61307115
[3] https://www.turkish-media.com/forum/topic/862214-turkiye-modern-kolelik-endeksinde-dunyada-besinci-avrupada-birinci-sirada/