Mahfi Eğilmez: Seçimlerden çıkarılacak dersler

Türkiye’nin son seçimleri, hem siyasi hem de ekonomik açıdan önemli sonuçlar doğurdu. Bu sonuçları değerlendirmek ve geleceğe yönelik stratejiler belirlemek için, Mahfi Eğilmez’in kaleme aldığı “Seçimlerden Çıkarılacak Dersler” başlıklı  yazısında seçimlerin neden bu şekilde sonuçlandığını, seçmen davranışlarının arkasındaki motivasyonları, seçim sonrası oluşan siyasi tabloyu ve ekonomik beklentileri analiz ediyor. Ayrıca, seçimlerden sonra yapılması gereken reformları ve politika önerilerini de sıralıyor.

Eğilmez’e göre, seçimlerin en önemli dersi, Türkiye’nin kutuplaşmış bir toplum olduğu gerçeğidir. Seçmenlerin büyük bir kısmı, ideolojik veya kimlik temelli tercihler yapmıştır. Bu durum, siyasi partilerin programlarına veya performanslarına değil, algılara veya duygulara dayalı bir siyaset ortamı yaratmıştır. Eğilmez, bu kutuplaşmanın aşılması için, siyasi partilerin daha kapsayıcı ve uzlaşmacı bir dil kullanmalarını, toplumsal barış ve demokrasiyi öncelemelerini ve çözüm odaklı olmalarını tavsiye ediyor.

Seçim sonrası oluşan siyasi tablo ise, Eğilmez’e göre, Türkiye’nin yeni bir döneme girdiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk denemesi olan bu seçimde, iktidar partisi AKP’nin oylarında ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Bu durum, AKP’nin tek başına iktidar olamayacağı ve Cumhur İttifakı’na bağımlı kalacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda, muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti’nin oylarında artış görülmüştür. Bu da Millet İttifakı’nın güçlendiği ve muhalefetin alternatif bir vizyon sunabileceği anlamına geliyor. Eğilmez, bu yeni siyasi dengenin Türkiye’ye fırsatlar sunduğunu belirtiyor. Özellikle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin eksikliklerinin giderilmesi için anayasa değişikliği yapılması gerektiğini savunuyor. Ayrıca, siyasi partiler arasında işbirliği ve diyalogun artırılması için parlamenter sistemin güçlendirilmesini öneriyor.

Seçimlerin ekonomik boyutu ise, Eğilmez’e göre, Türkiye’nin acil olarak reform yapması gerektiğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı ekonomik krizlerin temel nedeni olarak yapısal sorunları gösteren Eğilmez, bu sorunların çözülmesi için şu reformları sıralıyor: Merkez Bankası’nın bağımsızlığının sağlanması ve enflasyon hedeflemesi politikasının uygulanması; kamu maliyesinin disiplinine kavuşturulması ve bütçe açığının azaltılması; yargının bağımsızlığının ve tarafsızlığının güvence altına alınması ve hukukun üstünlüğünün sağlanması; eğitim sisteminin kalitesinin artırılması ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi; üretim yapısının çeşitlendirilmesi ve katma değeri yüksek sektörlere yönelmesi; dış ticaretin çeşitlendirilmesi ve ihracatın artırılması; yatırım ortamının iyileştirilmesi ve özel sektörün teşvik edilmesi.

Eğilmez’in yazısı, Türkiye’nin son seçimleriyle ilgili önemli bir analiz sunuyor. Yazının en güçlü yanı ise, sadece sorunları değil, çözümleri de ortaya koymasıdır. Eğer Türkiye bu reformları hayata geçirebilirse, hem siyasi hem de ekonomik açıdan daha istikrarlı ve başarılı bir olabilir…

Mahfi Eğilmez’in yazısını okumak için tıklayın…